På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling og brachyterapi ved kreft i hud

Strålebehandling av non-melanom hudkreft omfatter som regel behandling av synlige og palpable forandinger med marginer og kan brukes som eneste behandling eller som planlagt pre- eller postoperativ behandling. I noen tilfeller kombineres den også med kjemoterapi. Ved enkelte sykdomstilfeller (vanskelige lokalisasjoner, utbredt sykdom) kreves i tillegg kartlegging med CT-doseplan og mer kompliserte behandlingsopplegg.

Stråling av basalcellekarsinom gir en kurasjonsrate på over 90 %, også plateepitelkarsinom og andre histologiske grupper har god nytte av strålebehandling med høy helbredelsesrate.

Ved brachyterapi plasseres strålekilden i eller nær tumor. Dermed oppnås en høy dose til kreftcellene, mens dosen til omkringliggende normalvev kan begrenses. Brachyterapi kan med fordel benyttes i og rundt nesen (columella), i øyelokk, samt i leppene.

Helkroppselektronbestråling benyttes ved Mycosis Fungoides, mens lymfeknutebestråling er aktuelt for plateepitelkarsinom med spredning eller hvor risikoen er høy for spredning. Ved ekstremitetslokalisert Kaposis sarkom benyttes behandlingen i vannbad og ved Merkelcellekarsinom benyttes strålebehandling oftest som en del av kombinasjonsbehandlingen. 

Målet er helbredelse eller i andre tilfeller lindrende mot smerter, blødning og andre plager.

Forberedelser

For basalcelle- og plateepitelkarsinom < 4 cm i diameter og ikke dypt infiltrerende (max 1,5–2 cm), benyttes direkte innstilling med feltmarginer på minimum 0,5 cm utenfor synlig og plapabel tumor.

Ved større diametere bør marginene økes til 1 cm, i allefall ved bruk av røntgenstråling.

Dypere og større lesjoner krever doseplanlagt. Mange slike lesjoner kan behandles med elektroner, mens en del krever flerfelts fotonbetråling.

Ved brachyterapi legges pasienten i narkose og kateteret plasseres i tumor. Doseplanlegging gjøres etter at kilden er lagt inn.

Gjennomføring

Strålebehandlingen gjennomføres for de fleste poliklinisk med daglige behandlinger og ukentlig legekontroll. Individuelle vurderinger kan gjøre at standardbehandling avvikes. Dette kan være:

 • allmenntilstand
 • blødningsfare
 • lesjonens beliggenhet

Standardbehandling

 • Ved lesjoner < 4 cm gis 4 Gy x 12–15 i løpet av 2–4 uker.
 • Ved lesjoner > 4 cm gis 3 Gy x 17–18 i løpet av 3–4 uker.
 • Ved lesjoner > 8 cm gis 2,5 Gy x 25, eventuelt 2 x 35

Brachyterapi

 • Tynne plastslanger legges inn i eller rundt svulsten.
 • Disse kobles til et etterladingsapparat som fører en radioaktiv isotop inn i plastslangen for en gitt tidsperiode.
 • Dosen beregnes individuelt for hver pasient.

Oppfølging

Alle pasienter kontrolleres første gang ved Radiumhospitalet eller annet behandlingssted 6–8 uker etter avsluttet behandling for vurdering av behandlingsresultat og bivirkniger. Videre oppfølging overlates som regel til henvisende lege eller fastlege.

Pasienter som er spesielt disponerte for hudkreft (for eksempel immunsupprimerte og de med familiær forekomst) og ved omfattende sykdomsutbredelse følges videre opp på Radiumhospitalet.

Bivrkninger

 • Sårhet i huden
 • Sårdannelse
 • Symptomer fra nærliggende normalt vev, for eksempel spyttkjertler, slimhinne og svelg

Området som er bestrålt må beskyttes mot soleksponering de første par år etter behandling fordi huden kan i den perioden lettere bli solbrent.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil