Hudeksisjon og rekonstruksjon med lapp-plastikk

Hudeksisjon innebærer at kreftvev og noe av det friske vevet rundt skjæres vekk. Ved en del operasjoner der mye vev må fjernes, er det nødvendig med lapp-plastikk etter kirurgisk fjerning, for å oppnå dekning av sårområdet, et bedre kosmetisk resultat og/eller gjenopprette funksjonalitet.

Det skilles mellom frilapp-teknikk og svinglapp-teknikk. Ved frilapp-teknikk flyttes hudvev fra et sted på kroppen (donorsted)  til et annet. Vevets blodtilførsel kuttes og reetableres deretter på stedet der lappen/vevet skal brukes til rekonstruksjon, ved hjelp av mikroskop (mikrokirurgisk teknikk).

Ved svinglapp-teknikk er en del av hudvevet festet til donorstedet og svinges så fra sin opprinnelige posisjon til et nytt sted for å dekke en defekt. I disse tilfellene beholdes blodsirkulasjonen intakt, slik at det ikke er behov for mikrokirurgisk teknikk. Dette gjør at lappen/vevet kun kan brukes i en begrenset avstand fra donorsted.

Beskrivelse av hudeksisjon med lapp-plastikk

For å forebygge blodpropp gis en sprøyte med et blodfortynnende medikament før operasjonen.

Inngrepet utføres i narkose og pasienten får eventuelt lokalbedøvelse med adrenalin for å redusere blødning.

Fri lapp-plastikk

Fri lapp-plastikk kan være komplisert og operasjonstiden kan være fra 6 til 12 timer. Lappen skjæres løs fra vevet rundt med minst en arterie og vene. Det klargjøres en arterie og en vene på mottakerstedet. Lappen frigjøres. Det sys en anastomose mellom lapp og klargjorte blodårer på mottakerstedet ved hjelp av mikrokirurgi, og lappen sys inn i området som skal dekkes. Donorstedet lukkes som hovedregel direkte.

Svinglapp-plastikk

Ved svinglapp-plastikk skjæres lappen ut med intakt blodsirkulasjon. Lappen flyttes/svinges direkte eller gjennom en tunnel under huden til mottakerstedet. Lappen sys deretter fast.

De første dagene etter operasjonen følges pasienten nøye med tanke på blodsirkulasjon i lappen. Dette er spesielt viktig ved frie lapper. Komplikasjoner som kan oppstå er tap av deler eller hele lappen dersom blodsirkulasjonen går tett. Dette kan, ved frie lapper, nødvendiggjøre ny operasjon raskt.

Her kan du se en video som viser hudeksisjon og rekonstruksjon med lapp-plastikk. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video