Fjerning av lymfeknuter ved hudkreft

Fjerning av lymfeknuter (lymfeknutetoalett) på grunn av spredning fra hudkreft kan være aktuelt i hals, armhule og lyske.

Hvis det er påvist spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter fjernes disse med kirurgi. Ved spredning til lymfeknutene er disse faste eller harde i konsistensen og runde eller lett bulkete i overflaten. Basalcellekarsinom vil i sjeldne tilfeller kunne spre seg til nærliggende lymfeknuter. Både plateepitelkarsinom og Mercelcellekarsinom har en betydelig større tilbøyelighet til denne type spredning.

I noen tilfeller kan det i tillegg være nødvendig med strålebehandling etter operasjonen, for å hindre lokalt tilbakefall. Det kan være ved svulstvekst utenfor lymfekjertelkapsel, ved stor svulstvekst eller ved søl under operasjon.  

Disseksjonsnivåer for lymfeknuter i armhulen.

Disseksjonsnivåer for lymfeknuter i armhulen. Lymfeknutetoalett i armhulen skal innbefatte nivå 1, 2 og 3.

Overflatiske lymfeknuter i lysken.

Overflatiske lymfeknuter i lysken. De overfladiske knutene ligger vesentlig nedenfor lyskebåndet og sprer seg på begge sider av den store overflatiske lårvenen (vena saphena magna).

 

Beskrivelse av fjerning av lymfeknuter i lysken 

Inngrepet gjøres i narkose. Pasienten ligger i ryggleie under operasjonen. Det legges et snitt i lysken. Lymfeknutene og fettvevet rundt fjernes under ett. Hvis det påvises spredning til lymfeknuter i bekkenet gjøres en utvidet fjerning. Sårhulen skylles og det legges inn et dren, før snittet lukkes lagvis. Drenet beholdes i 5 til 10 dager eller til væskemengden er redusert til 40-50 ml per døgn.

Komplikasjoner etter fjerning av lymfeknuter kan oppstå, som:

  • Ansamling av sårvæske.
  • Nervesmerter og nedsatt funksjon. Vanligvis forbigående.
  • Lymfødem og sårinfeksjoner. Dette oppstår noe hyppigere ved lymfeknutetoalett i lysken.
  • Dyp blodpropp i leggen.

Lymfødem er en alvorlig og varig komplikasjon, og forekommer hos cirka 20 % av pasientene etter lymfeknutetoalett i lysken. Disse pasientene anbefales å ligge med hevet fotende de første tre månedene etter operasjon, og i samme periode bruke elastiske strømper dag og natt. De tre neste månedene kan det gjøres en gradvis avvikling i bruken av strømper.

Fysioterapi

Fysioterapi etter operasjon er viktig for å få pasienten inn i en hensiktsmessig opptreningsprosess. Mange trenger ikke fysioterapi som behandling, men kun informasjon og funksjonsveiledning.

Her kan du se en video som viser fjerning av lymfeknuter ved hudkreft. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video