Medisinsk behandling ved hudkreft

Cellegiftbehandling brukes kun for å lindre og der det foreligger systemisk spredning.

Metotrexat og platinaholdig cellegift er de viktigste gruppene medikamenter som brukes.