Utredning ved kreft i strupehode

Ved utredning av kreft i strupehodet må pasienten gjennomgå kliniske undersøkelser, bildediagnostiske undersøkelser og vevsprøvetaking. Hensikten med de ulike undersøkelsene er å bestemme svulstens celletype, utbredelse og eventuell forekomst av spredning for å kunne bestemme videre behandling.

Klinisk undersøkelse

De kliniske undersøkelsene bør omfatte inspeksjon av slimhinner i munnhule, svelg og strupehode samt palpasjon av hals med tanke på forstørrede lymfeknuter.

Blodprøver tas for å kartlegge skjoldbruskkjertelens funksjon og lever- og nyrefunksjon. 

Hvis det er mistanke om at svulsten er ondartet skal pasienten umiddelbart henvises til ØNH-spesialist/avdeling. Ved behov vurderes pasienten av andre spesialister, lungelege, hjertespesialist og kjevekirurg/spesialist i tann-, kjeve- og munnhulesykdommer for å avgjøre om det er mulig å operere.

Bildediagnostikk

  • CT toraks
  • CT/MR av modersvulstområde og hals. Disse undersøkelsene gir oversikt over modersvulst og spredning, og er nødvendig for å bedømme omfang av kirurgiske inngrep og utforming av strålefelt.

Celle- og vevsprøvetaking

  • Fleksibel skopi, eventuelt skopi av strupehodet med vevsprøve. Skopi av bronkier og/eller spiserør kan gjøres ved mistanke om lungetumor/spredning til lunger.
  • Celleprøve med finnål (finnålscytologi), eventuelt veiledet ved ultralyd

Analyse av celle- og vevsprøver

Celle- og vevsprøver sendes til histologisk/cytologisk analyse. Analysene kan være avgjørende for hvilken behandling pasienten får.

Operasjonspreparat fra total laryngektomi med tumor. Larynx er åpnet baktil.
Vevsprøve  brukes hyppig ved diagnostikk av forandringer i strupehodet. Det er vanlig å finne forandringer i plateepitelet i form av celle atypier, som kan nå opp til forstadier som karsinom in situ. Preparatet må vurderes nøye for å utelukke invasjon av tumorceller i stroma. Behandlingen er avhengig av vevsprøvesvaret.

Invasivt plateepitelkarsinom er den dominerende krefttypen i denne regionen. Plateepitelkarsinom graderes høyt, middels høyt eller lavt differensiert, avhengig av likheten med normalt plateepitel.

I tillegg til plateepitelkarsinom kan noen få andre krefttyper opptre:

Les mer...