På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved kreft i strupehode

Strupekreft er den typen kreft i hode- og halsregionen som har best prognose, uavhengig av lokalisasjon og utbredelse.

Kreft i strupehodet har 40 % overlevelse etter 5 år.

Pasienter med tidlige stadier (T1–T2, N0) av plateepitelkarsinomer i strupehodet har en meget god prognose. Langtidsoverlevelse reduseres ved lokalt avansert sykdom (T3–T4), og når det foreligger lymfeknutespredning på halsen. Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres overlevelsen i forhold til likt tumorstadium uten spredning. Økende antall lymfeknuter på halsen med spredning gir økt risiko for fjernspredning. Sammenliknet med de andre lokalisasjonene i hode- og halsområdet har pasienter behandlet for strupekreft best livskvalitet.

Cirka 5% av pasientene utvikler fjernspredning senere i sykdomsforløpet. Stadfestet fjernspredning utelukker som regel helbredende behandling med dagens behandlingsalternativer.

Prognosen ved lokalt og regionalt tilbakefall er omlag 20 % overlevelse etter fem år.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med strupekreft, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil