Behandling ved kreft i nese og bihuler

De behandlingsmetoder man har til rådighet er hovedsakelig kirurgi og strålebehandling. Ofte blir behandlingen bestående av en kombinasjon av disse. Cellegiftbehandling benyttes i noen grad.

Målet med behandling ved kreft i nese og bihuler er å etablere kontroll over sykdommen, forhindre plager av svulstveksten og forebygge tilbakefall.

Behandlingen må ta sikte på best mulig funksjon og et godt kosmetisk resultat.

Det er ingen aldersbegrensning når det gjelder behandling, men det kreves at pasienten er i god fysisk og mental form .