Behandling ved kreft i munnhule

De behandlingsmetoder man har til rådighet er hovedsakelig kirurgi og strålebehandling. Ofte blir behandlingen en kombinasjon av disse.

Målet med behandlingen er å etablere kontroll over sykdommen, forhindre plager av svulstveksten og forebygge tilbakefall.

Behandlingen må ta sikte på best mulig funksjon og godt kosmetisk resultat.

Det er ingen aldersbegrensning når det gjelder behandling, men det kreves at pasienten er i god fysisk og mental form.