På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kirurgisk fjerning av svulster i bekken og buk

Fjerning av svulster i bekken/buk gjøres ved utbredt eggstokkreft, egglederkreft og kreft i bukhinne. Målet er at pasienten skal være så fri for svulstvev som mulig. Operasjonen er samtidig en kartlegging av svulstutbredelse og prøvetaking av vev til histologisk undersøkelse.

Operasjonen gjøres enten før cellegiftbehandling eller etter at pasienten har gjennomgått 3-4 kurer med cellegift.

Omfanget av operasjonen kan variere sterkt, alt avhengig av hvor utbredte svulstmassene er. Ved utbredt svulst i bekkenet vil det ofte være nødvendig å fjerne livmor og eggstokker/eggledere under ett. Samtidig fjernes et stykke av nederste del av tykktarmen (rektosigmoideum). Det kan da anlegges en skjøt mellom gjenværende tykktarm og endetarm (lav fremre reseksjon). Det kan også være behov for ytterligere fjerninger.

Det kan være nødvendig å fjerne av deler av tarmsystemet. Ved spredning til milten kan denne fjernes. Ved spredning til lever kan svulsten fjernes hvis det foreligger en enkelt spredningssvulst. Større fjerninger eller fjerning av milt vil vanligvis ikke gjøres hvis det blir stående synlig svulstvev igjen etter operasjonen. Pasienten bør være forberedt på eventuelt tarminngrep. Blindtarmsvedhenget fjernes ved mucinøse svulster (kun eggstokkreft) og i tilfeller med innvekst av svulst eller skade på blintarmsvedhenget. Ved pseudomyksom fjernes mest mulig av slimmassene. Gjentatte bukinngrep blir her ofte nødvendig.

Beskrivelse av operasjonen

Det anvendes midtlinjesnitt fra navlen og ned, eventuelt til øverste del av buken (epigastriet) ved behov. Operasjonen innledes med å suge opp ascites til cytologisk undersøkelse. Er det ingen ascites foretas skylling med 50 ml sterilt saltvann, som sendes til cytologisk undersøkelse, for å undersøke om det foreligger kreftceller. Det foretas grundig inspeksjon av bekkenet og øvre del av buken, inklusive diafragmakupler. Svulstforandringenes størrelse og beliggenhet registreres.

Lykkes man i å fjerne alt svulstvev i buken, fjernes lymfeknuter i bekkenet og langs store blodkar i bakre bukvegg. Det vil ofte være nødvendig å foreta fjerning av bukhinnefold og/eller diafragma, for å få vekk all svulstvev.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av svulster i bekken og buk. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil