Cisplatin/Vinkristin/Metotreksat/Bleomycin/Daktinomycin/Cyklofosfamid/Etoposid (POMB-ACE)

POMB-ACE er en kombinasjonskur som består av cellegiftene cisplatin, vinkristin, metotreksat, bleomycin, dactinomycin, cyklofosfamid og etoposid. Den gis blant annet ved kreft i eggstokker. Én kur består av syklusene POMB og ACE. POMB gis over 3 dager (dag 1–3) og etter to uker gis ACE, også den gis over 3 dager (dag 1–3). Som oftest får man to POMB-sykluser (med to uker i mellom) før evaluering og eventuell oppstart med ACE. Oppstart av ny kur hver 4. uke. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen. Vanligvis behøver man 5–7 kurer. POMB-ACE gis på sengepost.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du trenger ikke gjøre noen spesielle forberedelser i forkant. Lev så normalt som mulig.

Du vil få lagt inn en veneport (VAP) i forkant av behandlingen.

Det skal tas blodprøver før hver kursyklus og røntgenbilde av lungene dine før POMB-syklusen. Du skal ta blodprøver før du møter på avdelingen. Legen vurderer røntgenbildet, blodprøvene og din allmenntilstand før kuren bestilles. Det må påberegnes noe ventetid mens apoteket klargjør kuren.

Hver morgen vil du få kvalmeforebyggende medisiner. Vi anbefaler at du dusjer og spiser vanlig frokost før behandlingen starter.

Hvordan foregår behandlingen?

POMB-ACE gis direkte inn i blodet (intravenøst) gjennom VAPen du har fått lagt inn i forkant. Det brukes en dråpetellemaskin (infusomat) som sørger for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid. Under POMB syklusen vil du være koblet til intravenøsstativet store deler av dagen og det kan ikke kobles fra deg uten spesiell grunn. Vi anbefaler at du er i noe aktivitet i løpet av dagen selv om du er koblet til stativet. Du kan spise og drikke om du ønsker det.

POMB dag 1 varer 13,5–14 timer. Dag 2 varer 6 timer og består i tillegg av tablettbehandling hver 6. time inntil tilfredsstillende blodverdier. Dag 3 varer 25–26 timer. Vær oppmerksom på at POMB-syklusen strekker seg over fire døgn da kurdagene er lange.

ACE dag 1 og 2 varer 1,5–2 timer. Dag 3 varer 2–2,5 timer.

Før og etter hver kurdag tas kroppstemperatur og vekt av deg for å observere tegn på infeksjon og vektoppgang. Cellegift, og særlig cisplatin, er sterk medisin for nyrene, og for å unngå nyreskade får du tilført flere liter væske intravenøst. Under POMB-syklusen må du tisse på et bekken slik at vi får målt mengden urin og gjort analyser. Det kan bli nødvendig med vanndrivende medisiner for å hjelpe kroppen til å kvitte seg med væske.

Etter at 3. kurdag er ferdig ved hver syklus fjernes VAP-nålen og du kan reise hjem i påvente av neste syklus eller oppstart av ny kur.

Benmargsstimulerende sprøyte

Etter ACE må du ta en sprøyte i underhudsfettet i magen, låret eller overarmen. Den skal bidra til økt produksjon av hvite blodlegemer i blodet ditt, og dermed redusere risikoen for at du pådrar deg en infeksjon mellom kurene. Sprøyten kan du sette hos egen fastlege, du kan sette den selv etter opplæring eller vi gjør avtale med hjemmesykepleien i ditt distrikt. Den første sprøyten skal gis av helsepersonell. Det er vanlig å oppleve  forbigående muskel- og skjelettsmerter.

Bivirkninger og komplikasjoner

Kvalme og oppkast

POMB-ACE er en kvalmefremkallende cellegiftskur, og du vil få forebyggende medisiner mot dette. Du får også resept på medisiner du kan ta ved behov dersom du føler deg kvalm etter kur. Dersom du opplever at kvalme og oppkast blir et problem for deg kan vi hjelpe deg med informasjon om hvordan du kan lindre plagene.

Lungeforandringer

Bleomycin, metotreksat og vinkristin kan føre til forandringer i lungevev- og funksjon. Dette kan medføre blant annet lungebetennelse (pneumonitt) eller lungefibrose (betennelsesreaksjon). Dette kontrolleres med røntgenbilde før hver kur. Symptomer kan være tørrhoste, feber, pustebesvær, slimproduksjon eller brystsmerter. Lungeforandringene er forbigående i de fleste tilfeller, men ved uttalt betennelsesreaksjon kan må få varig nedsatt lungefunksjon.

Allergiske reaksjoner

Noen cellegifter kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergisk reaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet, akutte ryggsmerter, magekramper og diaré.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegift kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet reduseres. Dette kan føre til lav blodprosent, svekket immunforsvar eller nese- og hudblødninger. Tiden når blodverdiene er på det laveste kalles nadirfasen, og inntreffer vanligvis 7–14 dager etter behandling. Du bør da unngå kontakt med personer med kjent infeksjon (for eksempel forkjølelse). Utenom dette kan du leve så normalt som mulig.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (uansett tid på døgnet) dersom du opplever:

  • kroppstemperatur over 38,3° C eller vedvarende kroppstemperatur over 38,0° Tilstreb så korrekt måling som mulig, det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • spontane nese- eller hudblødninger. Småblødninger som skyldes såre slimhinner i nesen er ikke farlig.
  • andre infeksjonstegn, for eksempel utslett/kløe, kraftig redusert allmenntilstand, endret mental funksjon.

Husk å informere om at du får cellegiftsbehandling.

Nevrologiske bivirkninger

Cisplatin og vinkristin kan påvirke perifere nerver og føre til nummenhet, stikking/prikking, kløe, brennende eller manglende følelse i fingre og/eller tær. Massasje og varme kan gi midlertidig lindring. Symptomene er forbigående i de fleste tilfeller, men noen plager kan forbli.

Feber

Bleomycin kan gi en ufarlig feberreaksjon under og få timer etter kur. Du vil få forebyggende medisiner mot dette.

Påvirkning av hørselen

Cisplatin kan påvirke det indre øret og føre til øresus, pipelyder og nedsatt hørsel.

Vektøkning

Det gis mye væske gjennom behandlingen for å sikre god gjennomstrømming i nyrene og dermed bedre utskillelse av avfallsstoffer. Dette kan føre til forbigående vektoppgang.

Vevsirritasjon

Dactinomycin og vinkristin er sterkt irriterende for huden og vevet omkring blodåren. Det er derfor svært viktig at cellegiften ikke kommer utenfor åren. Si ifra om du opplever hevelse, rødhet, varmefølelse, smerte eller nedsatt funksjonsevne i området der VAPen ligger/har ligget.

Tretthet

Også kjent som fatigue. Å bli trett og sliten i forbindelse med kreftsykdom og behandling er normalt. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Typisk er at trettheten ikke går over ved søvn eller hvile. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Forskning viser at det er gunstig med noe fysisk aktivitet hver dag. For mange er det bedre med flere korte turer enn én lang tur. De fleste opplever at plagene avtar når kreftbehandlingen er over.

Forstoppelse, mage/tarm

Forstoppelse kan forekomme ved behandling med Akynzeo® (kvalmeforebyggende) og vinkristin. Du kan i noe grad forebygge dette ved å drikke rikelig vann, spise fiberrik kost og holde deg i fysisk aktivitet. Det kan bli nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode.

Vinkristin kan føre til forbigående magekramper/mageknip og paralytisk tarm (lammelse av tarm). Noen opplever også løs avføring.

Hårtap

De fleste mister håret på hodet av denne cellegiftskuren. Det medfører i varierende grad også kroppshår som øyevipper, øyebryn og kjønnshår. Håret kan falle av i løpet av de første to til tre ukene etter oppstart med cellegift, eller det kan gradvis tapes over en periode på flere uker. Etter avsluttet cellegiftsbehandling kommer håret tilbake. Håret kan endre litt karakter, både når det gjelder farge og struktur. Det ytes stønad til anskaffelse av parykk/hodeplagg om det er ønskelig.

Hud- og negleforandringer

Bleomycin kan gi brunlige pigmentforandringer i hud, slimhinner, hår og negler. Pigmentforandringene kan være permanente.

Metotreksat kan føre til palmoplantar erythrodysesthesia (PPE), også kalt hånd-/fotsyndrom. Symptomer kan være rødhet, ømhet/verking, hovenhet, flassing, eller små, hvite blemmer på håndflater og fotsåler. Ved symptomer bør du unngå sol, varme, trykk mot huden, stramme klær og sko. Det kan lindre å bruke fuktighetskrem, kalde omslag/bad eller smertestillende av typen kortison. Symptomene forsvinner vanligvis av seg selv etter 1–2 uker.

Såre slimhinner

Cellegiftsbehandling kan føre til tørre og såre slimhinner i munn og svelg. Dette kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og sopp (mukositt). Plagene oppstår oftest den første uken etter kur og kan for noen vare gjennom hele behandlingsperioden. Vi anbefaler god munnhygiene og bruk av fluorskyll. Slimhinnene i øynene, nesen og skjeden kan også bli tørre og såre. Dersom du opplever å få såre slimhinner kan vi hjelpe deg med informasjon om hvordan du kan lindre plagene.

Leverskade

Metotreksat og daktinomycin kan medføre skade på lever. Unngå derfor bruk av medisiner som påvirker leveren, som paracetamol og NSAIDS, mens du får behandling. NSAIDS kan i tillegg reagere med stoffet metotreksat.

Nyre- og blærepåvirkning

Denne kuren kan påvirke din nyrefunksjon. Du følges derfor tett med måling av urinmengde og ulike analyser. Cyklofosfamid kan i sjeldne tilfeller medføre hemorragisk cystitt (betennelse i blæren) med blodig urin som følge. Andre symptomer kan være magesmerter eller manglende tømming av urinblæren.

Påvirkning av skjelettet

Metotreksat kan påvirke skjelettfunksjonen og medføre utvikling av osteoporose (beinskjørhet).

Infertilitet

Cyklofosfamid kan medføre varig infertilitet.

Annet

Cyklofosfamid kan medføre forbigående ansiktssmerter under infusjonen. Vinkristin kan i sjeldne tilfeller medføre forbigående diplopi (dobbeltsyn), ptose (hengende øyelokk) og kjevesmerter. Disse bivirkningene er som regel reversible i løpet av få uker etter avsluttet behandling.

Andre sykdommer

Akutt myelogen leukemi (blodkreft) kan forekomme etter behandling med etoposid og cyklofosfamid. Blærekreft kan forekomme etter behandling med cyklofosfamid.

Forholdsregler

Graviditet

Vi anbefaler at du bruker sikker prevensjon under behandlingen og i ett år etter behandling dersom du har mulighet for å bli gravid. Ved tørre og såre slimhinner anbefales bruk av kondom og eventuelt glidekrem. Såre slimhinner kan være grobunn for infeksjoner.