På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Behandling med bevacizumab

Bevacizumab (Aybintio®, Avastin®) er en kreftmedisin (et monoklonalt antistoff) som gis alene eller i kombinasjon med cellegift ved behandling av blant annet kreft i eggstokk, eggleder, bukhinne og livmorhals.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Bevacizumab hemmer nydannelse av blodårer til kreftsvulsten slik at svulsten ikke skal få næring til å vokse, hvilket er målet med behandlingen. Behandlingen gjentas hver 2. eller 3. uke. Hvor mange kurer som gis, vurderes av legen.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er ingen spesielle forholdsregler i forbindelse med behandling med bevacizumab. Får du cellegift i tillegg, vil du få  egne forholdsregler du skal følge for den, og du skal ta aktuelle medikamenter som er anbefalt før kur.

Det anbefales at du spiser frokost før du kommer til behandling.

Du skal ta med en urinprøve før hver kur. Urinprøveglass får du på avdelingen.

Får du kuren poliklinisk, møter du til blodprøvetaking før legesamtale.

Det kan bli noe ventetid mens apoteket klargjør kuren.

Hvordan foregår behandlingen/undersøkelsen?

Bevacizumab gis direkte inn i blodet (intravenøst), og du vil derfor få innlagt en kanyle i en vene på armen.

Det blir målt blodtrykk, puls og temperatur før start. Sykepleieren som har ansvar for deg, vil se til deg jevnlig under behandlingen.

Skal du ha cellegift, blir bevacizumab gitt enten rett før eller etter cellegiften.

Gjør det vondt?

Selve behandlingen er ikke forbundet med smerter, men noen opplever ubehag ved innleggelse av kanyle i armen.

Hvor lenge varer behandlingen?

Behandlingen med bevacizumab gis vanligvis over 30 minutter. 

Hva skjer etterpå?

Etter at kuren er ferdig fjernes venekanylen, og du kan reise hjem.

Bivirkninger og komplikasjoner

Bevacizumab tåles generelt godt, og det observeres lite bivirkninger selv i kombinasjon med cellegift. Du mister ikke  håret av bevacizumab alene.

Allergiske reaksjoner

Bevacizumab kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergisk reaksjon kan være varmefølelse i  ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet, akutte ryggsmerter, magekramper  og diaré. Dersom du får en allergisk reaksjon ved 1. infusjon på 30 minutter, gis alle påfølgende infusjoner på 60 minutter.  

Høyt blodtrykk

Bevacizumab kan medføre høyt blodtrykk, noe som kan gjøre at du vil ha behov for blodtrykkssenkende medisiner og/eller behandlingspause.

Påvirkning av nyrene

Nyrenes funksjon kan påvirkes og resultere i for stor utskillelse av proteiner i urinen. Dette følges opp ved å kontrollere  urinen før hver kur.

Blødning og sårtilheling

Bevacizumab kan medføre økt blødningstendens som for eksempel neseblødning, og også blodpropp. Sårtilhelingen påvirkes også. Behandlingen gis derfor ikke i nær tid før eller etter en planlagt operasjon.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil