På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved kreft i eggstokk og eggleder

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) skal kirurgisk stadieinndeling tilstrebes. Det skal tas røntgen toraks.

Bildeserie av stadieinndelingen av eggstokkreft

Stadieinndeling etter FIGO - eggstokk

Stadium I: Svulst begrenset til eggstokkene.

  • Stadium Ia: Svulst begrenset til den ene eggstokken
  • Stadium Ib: Svulst i begge eggstokkene
  • Stadium Ic: Svulst på eggstokkens overflate og/eller kapselruptur og/eller kreftceller i ascites eller bukskyllevæske

Stadium II: Svulsten har vokst utenfor eggstokkene til livmoren eller andre organer i bekkenet.

  • Stadium IIa: Svulstinnvekst/spredning til livmor og/eller eggledere 
  • Stadium IIb: Svulstinnvekst/spredning til andre vev i det lille bekkenet
  • Stadium IIc: Svulst i stadium IIa–IIb samt svulst på eggstokkenes overflate og/eller kapselruptur og/eller kreftceller i ascites eller bukskyllevæske

Stadium III: Spredning utenfor bekkenet, men begrenset til bukhulen og/eller spredning til lymfeknuter retroperitonealt (i bekken eller langs store blodkar i bakre bukvegg) eller i lyskene.

  • Stadium IIIa: Mikroskopisk spredning til øvre del av bukhulen
  • Stadium IIIb: Spredningssvulster på høyst 2 cm i øvre del av buken
  • Stadium IIIc: Spredningssvulster på mer enn 2 cm i øvre del av buken eller spredning til lymfeknuter i lyskene eller langs store blodkar i bakre bukvegg

Stadium IV: Fjernspredning og/eller pleuravæske med innhold av kreftceller. Spredningssvulster i levervev.

Stadieinndeling etter FIGO

Spredningsveier

Eggstokk

Spredningsveier ved kreft utgått fra eggstokkens overflatevev er til bukhinnen, via lymfesystemet til lymfeknuter i bekkenet og langs hovedpulsåren, og via blodbanen til lever og/eller lunger. Kreft i eggstokker kan også spre seg til brysthinnen (pleura).

Ved de mer hissige svulstene (invasiv epitelial eggstokkreft) ses ofte en tidlig spredning i bukhinnen ved at kreftceller frigjøres fra eggstokkens overflate. Kreftcellenene sprer seg med væsken i bukhulen, fester seg på bukhinnen og vokser som spredningssvulster. Eggstokkene kan derfor ha normal eller nesten normal størrelse, selv om det foreligger utbredt spredning til bukhinnen. Ved utbredt sykdom i bukhinnen får pasienten vanligvis symptomer.

Borderlinesvulster diagnostiseres vanligvis når svulsten er begrenset til eggstokkene (85%). I 65 % av tilfellene er svulsten begrenset til den ene eggstokken (stadium Ia). I 14% påvises svulst i begge eggstokker, og i 6% av tilfellene har svulsten vokst gjennom kapselen eller det påvises svulstceller i bukhulen (stadium Ic). Selv om et særtrekk ved borderlinesvulster er at de ikke vokser inn i kapselen, kan de altså gjøre dette og spre seg til eggstokkens overflate, og derfra videre til bukhulen. Disse svulstene sprer seg ikke til lymfeknuter og fører ikke til spredningssvulster utenfor bukhulen.

Eggleder

Ved kreft i eggleder skjer spredningen ved at kreftceller frigjøres fra svulsten i egglederen, sprer seg med væsken i bukhulen, fester seg på bukhinnen og vokser som spredningssvulster. Disse svulstene har en betydelig tendens til spredning til lymfeknuter, og derfor anbefales alltid fjerning av lymfeknuter i bekkenet og langs store blodkar i de tilfeller der alt svulstvev kan fjernes ved operasjon.

 

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil