Årsaker til kreft i eggstokk og eggleder

Årsakene til kreft i eggstokk og eggleder er ukjent.

Risikofaktorer

Det synes som om risikoen for å utvikle eggstokkreft henger nøye sammen med antall eggløsninger en kvinne har gjennom livet.

Bruk av p-piller i lengre perioder reduserer risikoen for eggstokkreft betydelig. Bruk av p-piller i mer enn 5 år halverer risikoen for å utvikle eggstokkreft.

Kvinner som har medfødt genfeil i BRCA1- eller BRCA2-genet har betydlig økt risiko for å utvikle eggstokkreft.