På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kirurgisk behandling ved lymfekreft hos barn

Kirurgi benyttes kun i diagnostisk øyemed. Det utføres da en kirurgisk biopsi. Dette skal gjøres i alle tilfeller for å få en fullstendig typing av lymfomet. I de tilfeller der det ikke er forsvalig å gjøre kirugisk biopsi, skal det tas flere nålebiopsier med grove nåler.

Kirurgi har normalt ingen plass som behandling ved lymfekreft. For utvalgte pasienter med stadium I av nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom kan total fjerning av den affiserte lymfeknute gjøre ytterlige behandling overflødig, men dette er per i dag ingen standard behandling.

I de aller fleste tilfeller der affesert lymfeknute eller svulsten har blitt fjernet i sin helhet har operasjon oftest blitt utført av andre grunner, for eksempel fordi man mistenker blindtarmbetennelse eller betennelse i mandlene. Kreftbehandling med cellegift og/eller strålebehandling er nødvendig tilleggsbehandling, selv om svulsten er fullstendig fjernet.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil