Medisinsk behandling ved lymfekreft hos barn

Cellegift er hovedbehandling ved lymfekreft hos barn. Den medisinske behandlingen består av intensive kombinasjonsregimer som primærbehandling.

For Hodgkin lymfom brukes  behandlingsprotokollen GPOH-HD-95.

Når det gjelder non-Hodgkin lymfom behandles de tre terapigruppene etter tre forskjellige behandlingsprotokoller. 

For barnet og foreldrene vil behandlingen ofte innebære mye tid på sykehus, både i forbindelse med cellegiftbehandlingen, men også i tiden mellom cellegiftkurene for behandling av neutropen feber. Dette er infeksjoner som skyldes cellegiftbehandlingen og som fører til benmargshemming. Barnet behandles med antibiotika gitt intravenøst.