På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Symptomer på svulster i CNS hos barn

Hjernesvulster hos barn vokser ofte langsomt. Symptomene kommer snikende og vil lenge være vage.

Anatomiske og fysiologiske forskjeller mellom barn og voksne kan bidra til forskjeller i hvordan svulsten viser seg (fysiske tegn og symptomer) og svulstens vekstmønster. Barnekraniet er elastisk. Hos spedbarnet består det av tynne benplater bundet sammen med bindevev. Disse forbindelsene forbenes etter hvert, og sømmene blir gradvis fastere. Parallelt med lukkingen av sømmene blir kraniet mindre elastisk. I de tidligste barneår, men i avtakende grad, kan det ekspanderende barnekraniet ofte kompensere for et økende volum innenfor skallen, og dermed bufre den trykkøkningen man ellers ville ha fått av en voksende svulst. Dermed avdempes og forsinkes utviklingen av de kliniske symptomer.
Les mer svulster hos barn

Symptomer ved svulster i bakre skallegrop (lillehjerne/hjernestamme)

Fra bakre skallegrop vil symptomene svært ofte skyldes en påvirkning eller skade av lillehjerne, hjernenerver eller hjernestamme. Samtidig ses et generelt økt hjernetrykk, som kommer som en følge av avklemming av hjernevæske-drenasje og utvikling av hydrocefalus. Hos de fleste barna vil symptomer på økt hjernetrykk dominere, mens de andre tegnene kommer i bakgrunnen.

Forhøyet trykk i hjernen

Hos barn i første leveår kan økende hodeomkrets målt ved helsestasjonskontroller lenge være det eneste funn.

Hos eldre barn er første symptomet ofte hodepine, som ofte kommer gradvis over lengre tid, med mest uttalte plager om morgenen. Symptomene forsterkes når barnet har ligget flatt i mange timer og kan føre til at barnet våkner på etternatten på grunn av hodepine. Smertene kan være lokalisert til nakke/bakhode, eller mer diffust. Videre vil det ofte være kvalme og sprutbrekninger og ved utbredt sykdom bevissthetsforstyrrelser. Trykket i hjernen kan øke slik at det fører til forskyvninger på hjernevev (herniering). Dette er en svært alvorlig og livstruende tilstand.

Funksjonssvekkelser

Svulstens beliggenhet i hjernen har betydning for hvilke symptomer barnet får. Ved funksjonssvekkelser i spesifikke områder av kroppen kan årsaken lokaliseres til den spesifikke delen av hjernen som påvirkes av svulsten (fokalnevrologiske utfall).

Ved svulster som påvirker strukturer i lillehjernen eller nervebaner i hjernestammen er ustøhet et tidlig symptom.

Videre ses dobbeltsyn og ufrivillige, rytmiske øyebevegelser som følge av påvirkning av hjernestammen. Lammelser av muskler i munn, svelg og strupe med utydelig tale og svekket svelgrefleks kan sees ved svulst som vokser inn i hjernestammen. Ved utbredt sykdom kan dette også medføre nedsatt muskelkraft, eventuelt lammelse, av den ene siden av kroppen.

Feilstillinger i hode/nakke kan skyldes at barnet rent reflektorisk inntar stillinger som reduserer plagene fra bakre skallegrop. Vridning av nakken kan derfor være et tidlig tegn på lillehjernesvulst som påvirker 11. hjernenerve (nervus accessorius). Ikke sjelden har pasienter med dette symptomet gått til behandling hos fysioterapeut i lang tid før diagnosen stilles. Også nakkestivhet kan sees.

Symptomer ved svulster i storhjernen

Storhjernesvulster kan gi symptomer og tegn i form av:

Over halvparten av barn med svulst i storhjernehalvdelene har symptomdebut i form av epilepsi. Personlighetsforandringer og atferdsforstyrrelser er vanlige ved svulster i frontalregionen.

Ved svulster i hypotalamusområdet kan man se:

  • oppkast
  • synsforstyrrelser
  • avmagring
  • ufrivillige kroppsbevegelser
  • irritabilitet

Svulster i hypotalamus kan også gi forstyrrelser i sult-/metthetsreguleringen som et karakteristisk symptom.

Ved svulster i hypofyse-/hypotalamusområdet er det vanlig med hormonforstyrrelser. Typisk er veksthormonmangel ved kraniofaryngeomer.

Hos barn ser man av og til solnedgangsblikk med blikklammelse oppad ved et generelt økt trykk i hjernen. Det samme kan sees ved svulster som utgår fra epifyseregionen, hvor man av og til får et karakteristisk symptombilde med blikklammelse oppad, skjeling og forstyrrelse av pupillerefleksene.

Også svulster i storhjernen kan gi hydrocefalus ved avklemming av hjernevæske-drenasjen gjennom 3. ventrikkel eller foramen Monroi.

Differensialdiagnoser

Andre sykdommer kan gi liknende symptomer som ved hjernesvulster. Dette vil i hovedsak dreie seg om andre årsaker til:

  • høyt trykk i hjernen (hydrocefalus, cyster)
  • epilepsi
  • fokalnevrologiske utfall
  • hormonforstyrrelser
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil