På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til svulster i CNS hos barn

Hos nesten alle barn med svulst i sentralnervesystemet er årsaken ikke kjent. 

I noen tilfeller spiller arvelige faktorer en rolle, og individer som utsettes for ioniserende stråling kan ha en økt risiko for utvikling av svulster i sentralnervesystemet.

Barn som er bestrålt for hjernesvulst kan ha økt risiko for å utvikle ny ondartet lidelse, spesielt ny hjernesvulst. Risikoen etter bestråling øker med tiden, fra 2,5 % i første 10-års periode til 20 % etter 40 år.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil