På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved kreft i analkanalen

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette analkreft og klassifisere hvor utbredt sykdommen er på det tidspunkt den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

Bildeserie av stadieinndelingen

Tumorinfiltrasjon (T)

 • Tis Karsinom in situ
 • T1 Svulst mindre eller lik 2 cm i største diameter
 • T2 Svulst større enn 2 cm, men mindre enn 5 cm i største diameter
 • T3 Svulst lik eller større enn 5 cm i største diameter
 • T4 Svulst uansett størrelse med innvekst i naboorganer (skjede, urinrør, blære, prostata). Innvekst i sfinktermuskulatur alene blir ikke klassifisert som T4.

Lymfeknutestatus (N)

 • N0 Ingen lymfeknutespredning
 • N1 Spredning til lymfeknuter i endetarmsområdet (peri- eller mesorektale lymfeknuter).
 • N2 Spredning til lymfeknuter langs store blodkar i bekkenet (iliaca interna) på en side og/eller til lymfeknuter i lysken.
 • N3 Spredning til lymfeknuter i endetarmsområdet (peri - eller mesorektale lymfeknuter) og til lymfeknuter i lysken, og/eller til lymfeknuter langs store blodkar i bekkenet (iliaca interna) på begge sider og/eller lymfeknuter i lysken.
 • NX  Lymfeknutespredning kan ikke vurderes.

Fjernspredning (M)

 • M0 Ingen fjernspredning
 • M1 Fjernspredning
TNM-klassifikasjon

Spredningsveier

Lokal innvekst i nabovev

 • Analkreft utvikles fra plateepitel i analkanalen og vokser oftest som en sårdannende svulst. Den kan spre seg sirkulært i analkanalen, vokse opp i endetarmen eller ut gjennom analåpningen. Ved innvekst i muskulaturen i endetarmskanalen kan tumor vokse inn i skjeden. Hos menn kan den i sjeldne tilfeller vokse inn i urinrøret eller prostata.
 • I enkelte tilfeller kan svulsten tilsynelatende vokse som en flere cm stor svulst i endetarmen, med liten vekst ned i analkanalen.
 • Kreft rundt analåpningen vokser gjerne som sår rundt åpningen eller som fortykket hornaktig vev.

Spredning til nærliggende lymfeknuter

Lymfeknutespredning angis hos opp til 30 % av pasientene med analkreft.

Spredning til lymfeknuter kan skje via to veier:

 • Spredning fremover til lymfeknuter i lyskene via lymfebaner i bekkenbunnen. Dette skjer hyppigere ved analkreft enn ved endetarmskreft.
 • Spredning oppover til lymfeknuter omkring endetarmen og til lymfeknuter langs store blodkar på bekkenveggen (iliaca interna) og til lymfeknuter foran korsbenet. Dette er særlig tilfelle ved store svulster.

Fjernspredning

Spredning gjennom blod forekommer hos mindre enn 10 % på diagnosetidspunktet, hyppigst ved store modersvulster.

Vanligst er spredning til lever, nest hyppigst ses spredning til lunger. Kreft i analkanalen kan også spre seg til skjelett og hjerne.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil