På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til kreft i analkanalen

Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) er en viktig årsak til kreft i analkanalen. Det er påvist HPV virus i opp til 90 prosent av tilfellene av analkreft og i dets forstadier. Blant de nesten 100 forskjellige HPV-undertypene er det svært ulik tendens til å forårsake kreft. HPV 16 er den viktigste kreftfremkallende undertypen og påvises hyppigst (cirka 80%). HPV 18 påvises sjeldnere (cirka 10%). Man finner også viruset i kjønnsvorter. De nærmere mekanismene er ukjente.

Risikofaktorer

  • Pasienter som har hatt livmorhalskreft på grunn av HPV har 4 til 5 ganger økt risiko for å få kreft i analkanalen.
  • Menn og kvinner som praktiserer analsex har betydelig økt risiko for å få analkreft, sannsynligvis gjennom HPV-infeksjon.
  • HIV-positive, som nå lever lenger på grunn av effektiv behandling har sterkt forhøyet risiko.
  • Pasienter som står på immunsuppresjon, for eksempel på grunn av transplantasjon av kroppsorganer, har cirka 10 ganger økt risiko i forhold til normalbefolkningen.
  • Høyt forbruk av tobakk ser ut til å øke risikoen for utvikling av analkreft, men mekanismene er ukjente.

De fleste tilfellene av analkreft forekommer hos heteroseksuelle, HIV-negative og ikke immunsupprimerte pasienter.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil