Symptomer til kreft med ukjent utgangspunkt

Symptomer og sykdomstegn er avhengig av spredningssvulstenes lokalisasjon. Aktuelle symptomer kan være:

  • en kul i armhulen, lyske eller på hals
  • trykk/økende omfang av buken (ascites)
  • tungpustenhet
  • smerter i skjelett
  • hodepine
  • kvalme
  • adferdsendringer
  • eventuelt epileptiske anfall

Allmenne sypmtomer som ofte ses hos denne pasientgruppen er anoreksi, vekttap og tretthet.