Kreft med ukjent utgangspunkt

Illustrasjon til Kreftlex, kreft med ukjent utgangspunkt

Ved kreft med ukjent utgangspunkt er det påvist spredning, men modersvulsten er ikke identifisert etter at det er gjort:

  • sykehistorie, pasientens og eventuelt pårørendes eller andres beskrivelse av hvordan sykdommen har utviklet seg.
  • klinisk undersøkelse
  • histologiske undersøkelser
  • blodprøver inklusive tumormarkører
  • bildediagnostiske undersøkelser

Begrepet origo inserta kan brukes i stedet for kreft med ukjent utgangspunkt, mens i litteraturen er det vanlig å benytte begrepet CUP (metastic cancer of unknown primary site).

Kreft med ukjent utgangspunkt står for 3 til 5 % av alle ondartete sykdommer, og utgjør under 1 % av alle krefttilfeller hos barn.

Pasientgruppen er heterogen og det er store variasjoner med hensyn til sykdomsbilde og hvilken histologi svulsten har. Vanligste lokalisasjoner for påviste spredning er:

  • lymfeknuter (36 %)
  • buken (20 %)
  • lunge og lungehinnen (9 %)
  • sentralnervesystemet (8 %)

Forekomst

I Norge er forekomsten av tilfeller med diagnosen ukjent utgangspunkt redusert fra 770 pasienter i år 2000 til 280 nye tilfeller i 2017. Det var 128 menn og 152 kvinner som ble registrert med denne diagnosen i 2017.

Median alder er cirka 60 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft med ukjent utgangspunkt, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av kreft med ukjent utgangspunkt, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret