Overlevelse ved kreft i spiserør

Sykdommens forløp er avhengig av svulstens stadium og respons på behandling.

5-års relativ overlevelse ved spiserørskreft har for hele pasientgruppen økt fra 4,5% i perioden 1974–78 til 14,8% i perioden 2009–2013.

I perioden 2013–2017 var 5-års relativ overlevelse for menn 54,3% ved lokalisert sykdom, 25,1% ved regional sykdom og 4,8% hos pasienter med fjernmetastaser. Tilsvarende tall for kvinner i samme periode var 46,2% ved lokalisert sykdom, 24,4% ved regional sykdom og 0% hos pasienter med fjernmetastaser.

5-års overlevelse hos pasienter som har utført antatt helbredende kirurgi i den vestlige verden rapporteres fra 25%–47%.

 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i spiserør i prosent etter diagnoseperiode 1980–2019.
Kilde: Kreftregisteret