Utskriftsdato (29.5.2023)

Overlevelse ved kreft i spiserør

Sykdommens forløp er avhengig av svulstens stadium ved diagnosetidspunkt og respons på behandling.

Ved utgangen av 2021 var det 964 personer i Norge som enten har eller har hatt spiserørskreft.

5- års relativ overlevelse i perioden 2017–2021 er 22,2 % for menn og 29,8 % for kvinner.

 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i spiserør i prosent etter diagnoseperiode 1982–2021.
Kilde: Kreftregisteret