Utskriftsdato (23.5.2024)

Overlevelse ved kreft i spiserør

Sykdommens forløp er avhengig av svulstens stadium ved diagnosetidspunkt og respons på behandling.

Ved utgangen av 2022 var det 1050 personer i Norge som enten har eller har hatt spiserørskreft.

I følge Kreftregisteret var 5-års relativ overlevelse for spiserørskreft i perioden 2018-2022 om lag 22 % for menn og 33 % for kvinner. 

 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i spiserør i prosent etter diagnoseperiode 1983–2022.
Kilde: Kreftregisteret