På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Fjerning av lymfeknuter ved prostatakreft

Fjerning av lymfeknuter i bekkenet gjøres i de aller fleste tilfeller samtidig som at prostata fjernes. Utvidet fjerning av lymfeknuter innebærer en fjerning av 63-75% av lymfeknuter i bekkenet. Lymfe- og fettvev tas ut samlet i en klase (en bloc). En utvidet fjerning av lymfeknuter gir komplikasjoner som utposninger på lymfeårer og væskeopphopning (lymfødem). Slike komplikasjoner må veies opp mot mulig gevinst av behandlingen. Det er sammenheng mellom antall fjernede lymfeknuter og tiden det tar før kreften igjen utvikler seg. Enkelte pasienter har, uten tilleggsbehandling, ingen økning i PSA etter 10 år.

Inngrepet gjøres i de tilfellene hvor man finner det nødvendig å kartlegge spredning til lymfeknuter. Inngrepet gjøres da med diagnostisk målsetning, for å vurdere mikroskopisk spredning. I kombinasjon med fjerning av prostata, kan behandlingen i noen tilfeller også være helbredende.

Beskrivelse av inngrepet

Operasjonen utføres under narkose, og gjøres enten som åpen kirurgi med et lavt midtlinjesnitt fra skambenet opp mot navlen, eller med kikkhullsteknikk. Ved åpen kirurgi holder man seg utenfor bukhinnen under hele inngrepet. Ved kikkhullsteknikk gjennomføres inngrepet gjennom bukhinnen. Fett og lymfeknuter fjernes i en klase. Etter operasjon overvåkes pasienten til han våkner opp etter narkosen. 

Etter operasjonen følges pasienten med tanke på komplikasjoner som kan oppstå, som:

  • blødninger
  • lekkasje/svikt i innvendig operasjonssjøt mellom urinrør og blære (ved fjerning av prostata)
  • urinveisinfeksjon
  • blodpropp/lungeemboli

Det er ønskelig at pasienten er raskt oppe og går, gjerne allerede operasjonsdagen. Etter fjerning av prostata og lymfeknuter med kikkhullsteknikk skrives pasienten vanligvis ut 2. dag etter operasjon. Ved åpen kirurgi kan sykehusoppholdet vare noe lenger.

Pasienten skal ha urinkateter liggende inne i 14 dager, og reiser hjem med dette. Pasienten læres opp i kateterstell og bruk av leggpose (urinpose) før hjemreise. Ved hjemreise informeres pasienten også om bekkenbunnstrening. Blærekateteret fjernes etter 14 dager, og det tas samtidig urinprøve for å undersøke om det er bakterier i urin.

Det er vanlig med poliklinisk kontroll hos urolog cirka 6 uker etter operasjonen. Svar på analyse av vevsprøvene kan ta 2 til 3 uker. 

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av lymfeknutene. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk Klikk for å se video

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil