På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Behandling med Xtandi ved prostatakreft

Xtandi® (enzalutamid) er et medikament som hindrer virkningen av testosteron på prostatakreftceller. Dette kan bremse veksten av prostatakreft. Legemiddelet gis som kapsler og brukes ved prostatakreft med spredning til andre deler av kroppen.

Hva må gjøres før behandlingen?

Det er ingen spesielle forberedelser.

Hvordan skal medisinen tas?

Xtandi® skal tas som en enkeltdose til samme tid hver dag. Kapslene svelges hele med vann og inntas uavhengig av mat.

Dersom du har glemt å ta Xtandi®, skal du ta din vanlige dose neste dag. Har du glemt å ta Xtandi® mer enn en dag, skal du omgående rådføre deg med legen.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne behandlingen

  • De vanligste bivirkningene er hodepine, hetetokter, tretthet og høyt blodtrykk.
  • Andre vanlige bivirkninger er nervøsitet, nedsatt hukommelse, tørr hud, kløe, benbrudd, fall og rastløse ben (et ukontrollert behov for å bevege en del av kroppen, vanligvis bena).
  • I sjeldne tilfeller kan Xtandi® føre til epilepsianfall. Epilepsianfall er mer sannsynlig dersom du tar mer enn den anbefalte dosen, dersom du tar visse andre legemidler, eller dersom du har høyere risiko enn normalt for epilepsianfall.

Oppfølging

Under behandling med Xtandi® følges du nøye opp med kontroll hos sykepleier og lege på sykehuset. Den første måneden kommer du til kontroll etter 14 dager, senere noe sjeldnere. Ved kontrollene vil vi sjekke din allmenntilstand og det tas blodprøver, blodtrykk og puls. Vi vil også kartlegge om behandlingen gir deg bivirkninger.

Noen kontroller vil eventuelt foregå hos din fastlege.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil