Stadier og spredningsmønster ved prostatakreft

Ved prostatakreft brukes TNM-klassifikasjonen, som betegner hvor utbredt sykdommen er på tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

Bildeserie av stadieinndelingen

Organlokalisert sykdom

Svulsten er lokalisert i prostata = T1 og T2

TX: Svulst ikke vurdert

T0: Primærsvulst ikke påvist

T1: Ingen svulst påvisbar ved palpasjonultralyd eller annen bildediagnostisk metode, men kreft er påvist ved vevsprøver fra prostata.

  • T1a: Svulst i under 5 % av undersøkt vevsmateriale ved TUR-P 
  • T1b: Svulst i over 5 % av undersøkt vevsmateriale ved TUR-P
  • T1c: Svulst påvist ved vevsprøve (for eksempel på grunn av forhøyet PSA)

T2: Palpabel eller synlig svulst begrenset til prostatakjertelen.

  • T2a: Svulst omfatter mindre enn ½ av en prostatalapp
  • T2b: Svulst omfatter mer enn ½ av en prostatalapp
  • T2c: Svulst på begge sider

Lokalavansert sykdom

Svulsten er vokst gjennom prostatakapselen = T3 og T4

T3: Svulstvekst utenfor kapselen.

  • T3a: Svulstvekst utenfor kapselen, på begge sider eller på en side.
  • T3b: Svulst vokser inn i sædblære (vesicula seminalis)

T4: Svulst er fiksert til eller vokser inn i nærliggende strukturer (urinblære, lukkemuskel i endetarmen, endetarm, bekkenbunnsmuskulatur og/eller er fiksert til bekkenveggen).

Spredning

Vurdering av spredning til lymfeknuter:

N0: Ingen spredning til lymfeknuter påvist

N1: Spredning til nærliggende lymfeknuter 

Vurdering av spredning til andre steder i kroppen:

M0: Ingen fjernspredning er påvist

M1: Fjernspredning

TNM-klassifisering

Spredningsveier

Kreft i prostata vokser først lokalt i kjertelen og infiltrerer denne. Deretter vokser den gjennom kjertelkapselen og ut i fettvevet rundt kapselen og nærliggende strukturer, som sædblærer, urinrør og blærehals.

Spredning kan skje på alle stadier av sykdommen. Dette kan skje via lymfesystemet til nærliggende lymfeknuter, og videre til fjerntliggende organer. Spredning til andre steder i kroppen kan også skje via blodbanen.

På hvilket tidspunkt svulsten vokser inn i andre vev eller sprer seg er avhengig av svulstens aggressivitet, men også andre faktorer som kan ha betydning for prognosen.

Fjernspredning skjer oftest til skjelettet, først og fremst til ryggsøylen, bekken, ribber, brystben, skalle, samt overarmben og lårben. Spredning nedenfor albuer og knær er svært sjelden.