På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Medisinsk behandling ved kreft i magesekk

For pasienter med operabel kreft i magesekk i stadium II–III, som er < 75 år og i god allmenntilstand anbefales cellegiftbehandling før (neoadjuvant) og etter (adjuvant) operasjon. Aktuell kur er ECX (epirubicin, cisplatin og capecitabine), alternativt EOX (epirubicin, oxaliplatin og capecitabine).

Ved lokalavansert kreft i magesekk med tegn til innvekst i strukturer som ikke er mulige å fjerne primært, er det holdepunkt for å gi cellegiftbehandling. Cellegiftbehandling har vist seg effektiv for å minske tumorstørrelse og vekst (downstaging), noen ganger med mulighet for senere reseksjon med helbredende hensikt. Det er imidlertid store forskjeller i resultater.

Avansert magekreft med fjernspredning er ikke mulig å helbrede, og intensjonen for all behandling er lindrende. Mange pasienter kan oppnå stabilisering av sykdommen, god lindring av plager, forlenget sykdomsfri periode og forlenget levetid. Hos de fleste vil sykdommen utvikle seg etter noen måneder. Det er ikke definert noe standard cellegiftregime, men pasienter i god allmenntilstand og alder < 75 år bør informeres om mulighet for cellegiftbehandlig.

For yngre pasienter med god allmenntilstand anbefales EOX eller ECX regimet. For eldre pasienter (>70–75 år), eller pasienter med redusert allmenntilstand foreslås ELF (etoposid, 5-FU, kalsiumfolinat).

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil