På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kirurgisk behandling ved non-Hodkin lymfom

Kirurgi er sjelden aktuelt ved non-Hodgkin lymfom.

Følgende kirurgiske inngrep kan i noen tilfeller være aktuelle:

Eksplorativ laparotomi

Non-Hodgkin lymfom i tarm kan debutere med tarmslyng, blødning eller tarmperforasjon.

Eksplorativ laparotomi er aktuelt dersom de diagnostisk utførte undersøkelsene etterlater tvil om sykdomsstatus i buken, og der en avklaring av dette vil få vesentlige behandlingsmessige konsekvenser. Eksplorativ laparotomi, eventuelt laparoskopi, er også aktuelt der sikker diagnose ikke kan stilles på annen måte, eksempelvis ultralydveiledet biopsi.

Fjerning av milten

Ved splenisk marginalsone B-celle lymfom vil fjerne milten kirurgisk (splenektomi) vil det oftest være holdepunkt for først utføre kirurgi.

Ved sykdom i milten ved behandlingsstart vil man i en del tilfeller vurdere å fjerne milten etter avsluttet medikamentell behandling. Dette gjøres for å avklare om det fortsatt foreligger restsykdom. Samtidig er inngrepet et godt alternativ til lokal strålebehandling.

Primær tumorreseksjon ved affeksjon av tarmtraktus

Tidligere ble det rutinemessig utført primær fjerning av svulst ved lymfom i magesekk. Inngrepet reserveres i dag til tilfeller med:

  • stor fare for blødning 
  • perforasjon etter oppstart av cellegiftbehandling.

Ved lymfom i tarm kan kirurgisk fjerning av svulsten være aktuelt:

  • for å stille en diagnose.
  • ved tarmslyng
  • ved blødningstilstander
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil