Strålebehandling ved Hodgkin lymfom

Strålebehandling ved Hodgkin lymfom baserer seg på erfaringer gjort med store felt mot flere lymfeknutestasjoner ("extended field") slik de ble utviklet i form av såkalt kappefelt og omvendt Y-felt. Tidligere ga en rundt 40 Gy mot slike felt.

Langtidsoppfølgingen av pasienter som ble kurert med de store strålefelt nevnt ovenfor, viser at denne behandlingen er forbundet med betydelig syklighet og dødlighet. 

Forskningsresultater fra de siste 10–15 år har vist store strålefelt ikke lenger er nødvendig og at stråledosene kan reduseres dersom behandlingen kombineres med cellegiftbehandling. Denne utviklingen i behandling av Hodgkin lymfom bestemmer mye av dagens behandlingsprinsipper og strålebehandlingens plass.