På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Medisinsk behandling ved Hodgkin lymfom

Behandlingsopplegget for klassisk Hodgkin lymfom og nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom er noe forskjellig.

Klassisk Hodgkin lymfom  

Behandlingen har i Norge fulgt de samme prinsipper gjennom de siste 15 år. Sykdommen presenterer seg som regel i stadium I eller II over diafragma. Pasienter uten risikofaktorer har inntil slutten av 90-tallet fått strålebehandling alene. De med risikofaktorer har fått kombinert cellegiftbehandling og samme strålefelt som pasienter uten risikofaktorer.   

De relativt store strålefeltene som har vært benyttet tidligere hos pasienter med Hodgkin lymfom kan i stor grad forklare forekomst av sekundærkreft, seneffekter på hjerte/kar og enkelte andre senbivirkninger.

Det er i dag praksis i Norge og internasjonalt å kombinere 2 til 6 cellegiftkurer med mindre strålefelt ved begrenset sykdom (stadium I og II). Behandlingen ved utbredt sykdom (stadium III og IV) har basert seg på cellegiftbehandling, eventuelt supplert med mindre strålefelt.

Klassisk Hodgkin lymfom begrenset sykdom (stadium IA og IIA)

Her følges handlingsprogram utarbeidet av Nordisk lymfomgruppe (1999), der man benytter 2 til 4 kurer med ABVD-regimet og i tillegg strålebehandling til 20-29.75 Gy. Antall kurer og stråledose bestemmes av hvorvidt pasientene har en eller flere risikofaktorer.

Supradiafragmatisk sykdom

Uten risikofaktorer

Med risikofaktorer (minst 1)

Non-bulky sykdom

Bulky sykdom

< 3 lymfeknutestasjoner affisert

2 ikke-nabolokalisasjoner

SR < 50

³ 3 lokalisasjoner

SR ³ 50

Cellegiftbehandling, 2 kurer ABVD + modifisert involved field
strålebehandling, 20 Gy

Cellegiftbehandling, 4 kurer ABVD + modifisert involved field
strålebehandling, 29.75 Gy

Intradiafragmatisk sykdom

Uten risikofakrorer

Med risikofaktorer (minst 1)

Non-bulky sykdom

Sentral/bekkenlokalisasjon

Lyske IA alene

IIA

SR < 50

Lyske IA og SR ³ 50


Bulky sykdom

Cellegiftbehandling, 2 kurer ABVD + modifisert involved field
strålebehandling, 20 Gy

Cellegiftbehandling, 4 kurer ABVD + modifisert involved field
strålebehandling, 29.75 Gy

Klassisk Hodgkin lymfom utbredt sykdom (stadium IIB – IV)

Man gir kombinasjons cellegiftbehandling, eventuelt supplert med strålebehandling til 29.75 Gy mot risikoområder. Inntil nylig har ABVD-regimet vært gullstandard for behandling av pasienter med utbredt Hodgkin lymfom i Norge og i mange andre land. Basert på resultater fra en studie i regi av den tyske Hodgkin-gruppen, der man sammenlignet COPP/ABVD, BEACOPP standard og BEACOPP doseeskalert, har man i Norge lagt om behandlingspolitikken noe. Dette gjelder pasienter med utbredt sykdom og dårlig prognose (fire eller flere risikofaktorer). Disse får to kurer doseeskalert BEACOPP etterfulgt av 6 kurer standard BEACOPP.

Les mer...

Nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom

Førstelinjebehandlingen har nesten alltid helbredende siktemål.

Inntil 2011 var standard behandling ved lokalisert sykdom (stadium I-IIA) uten risikofaktorer strålebehandling til 30 Gy mot affiserte områder. Ved lokalisert sykdom med tilstedeværelse av en eller flere risikofaktorer gav man 2 til 4 kurer med ABVD-regimet før strålebehandling. Fra 2011 har man endret opplegget slik at behandlingen følger algoritmene for klassisk Hodgkin’s lymfom i tidlige stadier.

For pasienter med avansert sykdom (stadium IIB-IV) gis vanligvis ABVD, men her legger man til rituximab ved 1 dag av her kur. BEACOPP regiment kan vurderes for pasienter med høy IPS som ved klassisk Hodgkin lymfom.

Cellegiftbehandling av pasienter over 60 år

Prognosen for Hodgkin lymfom er alvorligere etter 60-års alder. Noe av årsaken til de dårlige resultatene fra noen år tilbake er sannsynligvis at mange gamle en periode fikk LVPP-regimet som gir en uakseptabel hematologisk toksisitet i denne aldersgruppen. ABVD, som har vært standard de siste årene tolereres trolig bedre. Behandlingen av eldre pasienter skiller seg likevel fra den hos yngre med et mer forsiktig og individualisert opplegg avhengig av allmenntilstand og andre kompliserende sykdommer.

CHOP regimet er vel utprøvd hos eldre pasienter med non-Hodgkin lymfom og har vært benyttet ved en del norske sentre til pasienter over 60 år med Hodgkin lymfom. Ved lokalisert sykdom er stråleterapi alene i enkelte tilfeller å foretrekke, avhengig av pasientens tilstand og sykdommens lokalisasjon.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil