Metotreksat lavdosekur

Metotreksat lavdose er en cellegift som gis blant annet ved trofoblastsykdom. Én kur gis over 4 dager (dag 1–4). Oppstart av ny kur hver 12. dag. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen. Det gis to kurer etter at hCG er normalisert. Ofte strekker behandlingen seg over flere måneder.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du trenger ikke gjøre noen spesielle forberedelser i forkant. Lev så normalt som mulig. Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling.

Kuren gis poliklinisk. Du skal ta blodprøver 90 minutter før legesamtalen. Legen vurderer blodprøvene og din allmenntilstand før kuren bestilles. Det må påberegnes noe ventetid den første dagen.

Hvordan foregår behandlingen?

Metotreksat lavdose gis som en sprøyte i den store setemuskelen. Selve gjennomføringen av kuren tar bare noen få minutter. Den første kuren skal gis på Radiumhospitalet. Primært så administreres denne typen kurer på infusjonsenheten ved Radiumhospitalet. Er kurdag på helgedag/dager, gis den på sengepost A3 ved Radiumhospitalet. Dersom du har et annet lokalsykehus vil du kunne få noen av kurene der. Du kan reise hjem eller bo på hotellet mellom kurdagene dersom det ikke foreligger grunn for å være innlagt.

Etter at kuren er ferdig kan du reise hjem. Du vil få med deg noen tabletter hjem som du skal ta henholdsvis 8 timer og 14 timer etter siste sprøyte ved hver kur.

Bivirkninger og komplikasjoner

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegift kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet reduseres. Dette kan føre til lav blodprosent, svekket immunforsvar eller nese‐ og hudblødninger. Tiden når blodverdiene er på det laveste kalles nadirfasen, og inntreffer vanligvis 7–14 dager etter behandling. Du bør da unngå kontakt med personer med kjent infeksjon (for eksempel forkjølelse). Utenom dette kan du leve så normalt som mulig.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (uansett tid på døgnet) dersom du opplever:

  • kroppstemperatur over 38,3° C eller vedvarende kroppstemperatur over 38,0° Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • spontane nese‐ eller hudblødninger. Småblødninger som skyldes såre slimhinner i nesen er ikke farlig.
  • andre infeksjonstegn, for eksempel utslett/kløe, kraftig redusert allmenntilstand, endret mental funksjon.

Husk å informere om at du får cellegiftsbehandling.

Tretthet

Også kjent som fatigue. Å bli trett og sliten i forbindelse med kreftsykdom og behandling er normalt. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Typisk er at trettheten ikke går over ved søvn eller hvile. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Forskning viser at det er gunstig med noe fysisk aktivitet hver dag. For mange er det bedre med flere korte turer enn én lang tur. De fleste opplever at plagene avtar når kreftbehandlingen er over.

Hårtap

Ved denne kuren kan du bli litt tynnere i håret på hodet. De færreste mister håret helt. Det ytes stønad til anskaffelse av parykk/hodeplagg om det er ønskelig.

Såre slimhinner

Cellegiftsbehandling kan føre til tørre og såre slimhinner i munn og svelg. Dette kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og sopp (mukositt). Plagene oppstår oftest den første uken etter kur og kan for noen vare gjennom hele behandlingsperioden. Vi anbefaler god munnhygiene og bruk av fluorskyll. Slimhinnene i øynene, nesen og skjeden kan også bli tørre og såre. Dersom du opplever å få såre slimhinner kan vi hjelpe deg med informasjon om hvordan du kan lindre plagene.

Leverskade

Langvarig lavdosert behandling med metotreksat kan medføre skade på lever. Unngå derfor bruk av medisiner som påvirker leveren, som paracetamol og NSAIDS, mens du får behandling. NSAIDS kan i tillegg reagere med stoffet metotreksat.

Forholdsregler

Graviditet

Vi anbefaler at du bruker sikker prevensjon under og ett år etter avsluttet behandling dersom du har mulighet for å bli gravid. Dersom du blir gravid i denne perioden skal du følges opp ekstra nøye med blant annet tidlig ultralyd. Ved tørre og såre slimhinner anbefales bruk av kondom og eventuelt glidekrem. Såre slimhinner kan være grobunn for infeksjoner.

Kontroll ‐ oppfølging

Etter avsluttet behandling skal du følges opp med blodprøver ukentlig i 3 måneder, annenhver uke de neste 3 måneder og månedlig de neste 6–12 månedene. Blodprøvene kan tas på lokalsykehus eller hos fastlege. Du får med deg rekvisisjoner til blodprøver. Du innkalles til polikliniske kontroller eller blir tilringt dersom du har lang reisevei.

Oppfølgingen avsluttes etter ett år dersom alt er normalt.