Behandling ved kreft i svelg

Svulster i nesesvelget er sjelden tilgjengelig for kirurgi. Behandlingen er strålebehandling med samtidig cellegiftbehandling. Hele halsen blir bestrålt fordi disse tumorene ofte har spredt seg. Det kan også bli nødvendig å fjerne lymfeknuter på halsen.

Ved svulster i munnsvelget gjøres sjelden omfattende kirurgi, men det gis strålebehandling som dekker modersvulsten og hele halsen.

Små svulster i strupesvelget får primær strålebehandling. Ved middels store og store svulster vurderes det å operere bort svelgets nedre del og strupehodet  (laryngofaryngektomi). Svelget erstattes med graft fra tynntarmen.

Målet med all behandling ved kreft i svelget er å etablere kontroll over sykdommen, forhindre plager av svulstvekst og forebygge tilbakefall. Behandlingen må ta sikte på best mulig funksjon og godt kosmetisk resultat.

Det er ingen aldersbegrensning når det gjelder behandling, men det kreves at pasienten er i god fysisk og mental form .