På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Behandling ved kreft i strupehode

Målet med behandlingen er å etablere kontroll over sykdommen, forhindre plager på grunn tumorvekst og forebygge tilbakefall.

Behandlingen må ta sikte på å bevare funksjoner best mulig, og det forsøkes så langt det er mulig å bevare stemmen. Det er ingen aldersbegrensning når det gjelder behandling, men det kreves at pasienten er i god fysisk og mental form.

Behandlingsmetodene man har til rådighet er først og fremst kirurgi og strålebehandling. Ofte blir behandlingen bestående av en kombinasjon av disse. Cellegiftbehandling benyttes i noen grad.

  • Små svulster på stemmebåndet fjernes ved hjelp av C02 (karbondioksyd) laser. Dette har liten effekt på stemmekvaliteten.
  • Større svulster, både i og ovenfor stemmebåndene, behandles først og fremst med strålebehandling.
  • Ved restsvulst etter strålebehandling og tilbakefall fjernes strupehodet kirurgisk.
  • Ved pustebesvær vil man prøve debulking, eventuelt kan trakeostoma bli nødvendig.
  • Ved meget avanserte svulster kan det bli nødvendig med primær kirurgisk fjerning av strupehodet og strålebehandling etter operasjon.

Disse tumorene vil alltid få strålebehandling som dekker primærtumor og regionale lymfeknuter på halsen.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil