På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved kreft i strupehode

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette epiteliale svulster i strupehodet. Klassifiseringen viser hvor utbredt sykdommen er på det tidspunkt den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten i og omkring strupehodet. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

Bildeserie av svulstinfiltrasjon i området ovenfor stemmebåndene

Bildeserie av svulstinfiltrasjon i stemmebånd

T-klassifikasjon

T-klassifikasjon representerer modersvulstens omfang.

 • T1 – svulsten er begrenset til den ene siden av området over stemmebåndene, med normal bevegelighet av stemmebånd.
 • T2 – svulsten infiltrerer stemmebånd uten fiksasjon av strupehodet.
 • T3 – svulsten er begrenset til strupehodet med fiksasjon av stemmebånd og/eller infiltrasjon bak ringbrusken i strupehodet, foran stemmebåndene eller innvekst av skjoldbrusken.
 • T4a – svulsten vokser gjennom skjoldbrusken eller ned i luftøret og bløtdeler på halsen.
 • T4b – svulsten har vokst inn i rommet foran ryggvirvlene, mediastinale strukturer eller den felles halspulsåren.

Stemmebånd

 • T1 – svulsten er begrenset til stemmebånd, med normal bevegelighet.
 • T1a – svulsten er begrenset til ett stemmebånd.
 • T1b – svulsten omfatter begge stemmebånd
 • T2 – svulsten omfatter området over og/eller området nedenfor stemmebåndene, og/eller med nedsatt stemmebåndsbevegelse. 
 • T3 – svulsten er begrenset til strupehode med fiksasjon av stemmebånd og/eller infiltrasjon i rommet omkring stemmebåndene eller antydet bruskinnvekst.
 • T4a – svulsten vokser gjennom skjoldbrusken, ned i luftrøret, bløtdeler på halsen/tunge.
 • T4b – svulsten invaderer rommet foran ryggvirvlene, mediastinale strukturer eller den felles halspulsåren.

Området nedenfor stemmebåndene

Meget sjelden.

N-klassifikasjon

N-klassifikasjon representerer spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter på halsen målt i største diameter.

 • N0 – ingen spredning til lymfeknuter
 • N1– spredning til lymfeknuter på samme side ≤ 3 cm
 • N2a – spredning til lymfeknute på samme side > 3 cm ≤ 6 cm.
 • N2b – spredning til flere lymfeknuter på samme side ≤ 6 cm
 • N2c – spredning til lymfeknuter på motsatt side ≤ 6 cm
 • N3 – lymfeknutemetastaser > 6 cm

M-klassifikasjon

M-klassifikasjon representerer fjernspredning.

 • M0 – ingen fjernspredning
 • M1 – fjernspredning
TNM-klassifikasjon

Spredningsveier

Små stemmebåndssvulster (T1) har sjelden spredning. Større svulster, spesielt de som er lokalisert til området ovenfor stemmebåndene har ofte spredning via lymfeåresystemet til halsen.

Fjernspredning forekommer relativt sjelden på diagnosetidspunktet (cirka 2 %), men i de tilfellene det oppstår skjer det vanligvis til lunger. Prognosen ved spredning til lunge eller andre lokalisasjoner er meget dårlig og vil ofte være kontraindikasjon for behandling.

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil