Medisinsk behandling ved trofoblastsykdom

Medisinsk behandling av trofoblasttumorer er sentralisert til Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Trofoblasttumorer er svært følsomme for cellegiftbehandling. Pasienten kan i de fleste tilfeller helbredes, og fruktbarheten kan nesten alltid bevares.

Aktuelle cellegiftkurer

  • Metotrexat lavdose
  • Dactinomycin
  • EMA-CO
  • EMA-EP
  • PC/PE: Kuren gis ved høyrisikotumor som er motstandsdyktig mot metotrexat.
  • EMA-CNS: Kuren gis ved hjernemetastaser eller forhøyet hCG (høyere enn 5IE/L) i hjernevæske. 
  • Metotrexat intratekalt; gis i ryggmargenes subaraknoidalrom.

Valg av behandling avhenger av sykdomsutbredelse. Lavrisikopasienter behandles med lavdose metotrexat. Ved utilstrekkelig effekt skiftes det til dactinomycin. Det gis vanligvis 2-3 kurer etter normalisering av hCG i blod (hCG mindre enn 1IE/L). Ved eventuell utvikling av motstandsdyktighet mot disse behandlinger gis kombinasjonskurer med cellegift. Pasienter i lavrisikogruppen innlegges på sykehus i cirka en uke ved første innleggelse. Behandlingsvarighet er cirka 3 måneder.

Høyrisikopasienter gis kombinasjonskurer med cellegift. Ved utbredt spredning til lunge og ved spredning til hjerne eller lever gis 1–2 kurer med lavdose metotrexat før kombinasjonsbehandling, da kombinasjonsbehandling medfører stor blødningsfare forårsaket av nekrose i tumor. Den vanligste kombinasjonsbehandling er EMA-CO. Behandlingen fortsettes vanligvis inntil 6-8 uker etter normalisering av s-hCG (hCG mindre enn 1IE/L). Pasienter i høyrisikogruppen innlegges på sykehus i cirka 2–3 uker ved første innleggelse. Behandlingsvarighet er 4-8 måneder, eventuelt lengre.