Hvordan forholde seg til omgivelsene etter behandling med cellegift

Når du får behandling med cellegift kan det være rester av cellegift i kroppen din 72 timer etter avsluttet behandling. Grensen er ikke absolutt, men er gjeldende om du ikke har fått beskjed om annet fra behandlende lege.

Rester av cellegift finnes i urin, avføring, oppkast, blod, sæd og vaginale slimhinner, men i så små mengder at det utgjør ingen risiko for familie og venner. Du kan derfor stort sett leve og omgås andre som vanlig, både på sykehuset og hjemme. Et unntak gjelder, og det er om du omgås gravide kvinner. Cellegift kan gi fosterskader, og det er særlig de første ukene av svangerskapet den fosterskadelige effekten av cellegift er størst.

Noen forholdsregler du bør følge på sykehuset og hjemme:

 • Vær nøye med håndhygienen, bruk rennende vann og såpe.
 • Tøm bekken/ urinflaske i toalettet mellom hver gang du bruker det og
 • skyll ned to ganger ved toalettbesøk.
 • For å redusere mulighetene for søl, anbefales det at menn setter seg ned ved dobesøk.
 • Ved tilsøling av huden bør den vaskes med såpe og vann.
 • Bruk papir til å tørke opp rester av urin, avføring eller oppkast, vask deretter med såpe og vann.
 • Klær som tilsøles av urin, avføring eller oppkast bør vaskes med en gang.
 • Legg søppel i en plastpose og knytt godt igjen.
 • Hvis du ønsker å beskytte partneren din kan dere velge å bruke kondom de første 3-4 dagene etter kur.
Gravide kvinner skal ikke:
 • håndtere urin, avføring, oppkast og lignende fra personer som er under behandling med cellegift og i 72 timer avsluttet behandling, med mindre annen beskjed er gitt fra behandlende lege.
 • skifte tilsølt sengetøy i samme periode.