På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kirurgisk behandling ved kreft i eggstokk og eggleder

Formålet med å utføre kirurgi er å oppnå en nøyaktig kartlegging av svulstens utbredelse (stadiebestemmelse) og å fjerne alt svulstvev. Inngrepet gjøres med helbredende hensikt. Den kirurgiske behandlingen er ofte teknisk krevende, og bør derfor utføres ved sentre med særlig kompetanse i denne type kirurgi.

Ved uventet ondartet/borderline svulsttype hos kvinner operert for antatt godartet svulst, bør det i samråd med gynekologisk kreftsenter vurderes reoperasjon.

Epitelial eggstokk- og egglederkreft

Svulst begrenset til adnex (stadium I)

Ved epitelial eggstokk- og egglederkreft i stadium I er fjerning av livmoren (hysterektomi) og fjerning av eggstokkene (BSO - bilateral salpingo-ooforektomi) standard operasjoner. I tillegg gjøres omentektomi (fjerning av bukhinnefold) samt fullstendig fjerning av lymfeknuter i bekkenet og langs store blodkar.

Svulst med innvekst i andre bekkenorganer og/eller spredning (stadium II-IV)

Ved stadium II–IV er kirurgi den primære standard behandling. Formålet er total fjerning av kreftvev. Vanlige operasjoner er BSO, hysterektomi, omentektomi, fjerning av spredningssvulster til bukinnen og fjerning av suspekte lymfeknuter i bekkenet og langs store blodkar.

For pasienter med vesentlig redusert allmenntilstand, eller ved svulster som ikke lar seg fjerne kirurgisk, kan det være aktuelt å gi cellegiftbehandling og vurdere kirurgi etter 3 cellegiftkurer (neoadjuvant cellegiftbehandling).

Borderline eggstokkreft opptrer vanligvis hos unge kvinner med fortsatt graviditetsønske. Ettersom de sjelden er tosidige kan det være tilstrekkelig med ensidig fjerning av adnex. Det anbefales å fjerne bukhinnefold for full stadiebestemmelse. Om eggstokk på motsatt side har normalt utseende anbefales det å unnlate vevsprøvetaking fra denne eggstokken. Lymfeknutestaging er ikke anbefalt. Ved spredningssvulster til bukhinne anbefales det å foreta en så fullstendig kirurgisk reseksjon som mulig. Ved aneuploide svulster er det vesentlig økt risiko for tilbakefall. Kirurgisk fjerning av eggstokker (BSO) og bukhinnefold (omentektomi) bør vurderes. Kirurgisk fjerning av livmor (hysterektomi) er ikke nødvendig med mindre det foreligger spredning til livmor.

Ikke-epitelial eggstokkreft

Kvinner med fertilitetsønske:

  • Unge kvinner som vil bevare fertiliteten anbefales henvist til primærkirurgi ved gynekologisk kreftsenter. Det gjøres ensidig oophorektomi (fjerning av en eggstokk). Ved svulst i den andre eggstokken anbefales det å fjerne svulsten, med bevaring av eggstokken. Restsvulst i en eggstokk kan tillates hvis nødvendig for å bevare fertiliteten (disse svulstene er ekstremt følsomme for cellegift).
  • Ved spredning i buken (utenfor bekken) fjernes så mye svulstvev som mulig.
  • Kirurgisk fjerning av lymfeknuter (lymfeknutestaging) i bekken og langs store kar i bakre bukvegg anbefales. Ved ensidig svulst foretas lymfeknutestaging på samme side. Som minimum gjøres palpasjon med vevsprøvetaking av forstørrede lymfeknuter.

Kvinner som ikke har fertilitetsønske:

  • Kirurgisk fjerning av livmor (hysterektomi), eggstokker (BSO) og bukhinnefold (omentektomi) anbefales.
  • Kirurgisk fjerning av lymfeknuter (lymfeknutestaging) i bekken og langs store kar i bakre bukvegg anbefales.
  • Ved langtkommen sykdom gjøres debulking-kirurgi inklusive fjerning av begge eggstokker.

Behandling ved tilbakefall  

Data fra nyere studier av tilbakefall i eggstokk tyder på at kirurgi kan forlenge overlevelsen i de tilfelle der alt svulstvev kan fjernes ved operasjonen. Langt intervall (mer enn 12 måneder) fra avslutning av primær behandling er et prognostisk godt tegn.

Operasjon kan være nyttig ved sent opptredende lokaliserte tilbakefall (i samme område som den opprinnelige svulsten), men bør foregå ved regionalt senter.

Den hyppigste formen for tilbakefall ved borderlinetumorer vil være i gjenværende eggstokk. Det kan da foretas kirurgisk behandling med fjerning av eggstokken (reseksjon eller ekstirpasjon). Ved andre former for tilbakefall i bukhinnen foretas reseksjon hvor dette er mulig.

Ved tilbakefall ved ikke-epitelial eggstokkreft anbefales fjerning av alt svulstvev dersom det er mulig.

Lindrende (palliativ) kirurgi

Mange pasienter er plaget av tarmslyng (subileus/ileus). Avlastende tarminngrep vurderes dersom leveutsiktene (mer enn 1 måned) og den generelle tilstand tilsier dette. Ascites- og pleuravæsketappinger gjøres etter behov. (Symptomrettet behandling ved tungpustethet, magesmerter/kvalme/oppkast og andre ubehag).

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil