Kreft i ryggmargen (sentralnervesystemet)

illustrasjon kreft i sentralnervesystemet, intraspinal. Kreftlex.no

Nervesystemet består av to deler, det sentrale nervesystemet og det perifere nervesystemet. Hjernen og ryggmargen utgjør sentralnervesystemet (CNS), mens hjernenerver og ryggmargsnerver tilhører det perifere nervesystemet (PNS).

Med ryggradskanalen (spinalkanalen) menes kanalen fra den store skalleåpningen i hjernen (foramen magnum) til halebenet (coccyx). Ryggmargen (medulla spinalis) ligger inni ryggraden, og består av en bunt med nervetråder. De tre ryggmargshinnene som omgir ryggmargen kalles årehinnen (pia mater), spindelvevshinnen (araknoidea) og senehinnen (dura mater).

Ryggmargen fungerer som forbindelsen mellom hjernen og resten av kroppen. Ut i fra signaler som sendes fra de ulike kroppsorganene om kroppens tilstand, kan hjernen påvirke aktiviteten i kroppen.

Kreft i sentralnervesystemet

Kreft i sentralnervesystemet og dets omgivelser består av svulster lokalisert intrakranialt (i hjernen) og intraspinalt (i ryggmargen). 

Begrepet kreft i sentralnervesystemet er ikke entydig, og omfatter en rekke forskjellige svulster med ulik opprinnelse som krever ulik behandling og som har svært forskjellig prognose. Et mer dekkende begrep er svulst i sentralnervesystemet, hvorav noen må karakteriseres som kreft. Svulstene inndeles og graderes etter to hovedprinsipper, etter svulstens opprinnelsessted og vekstpotensiale/veksthastighet. 

Ryggmargssvulster

Med ryggmargssvulster (intraspinale svulster) menes alle svulster som utgår fra:

  • ryggmargen (medulla spinalis)
  • ryggmargshinnene (meningene)
  • ryggmargsnerver
  • endetråden (filum terminale)

Svulstene inndeles etter beliggenhet og svulstens vevstype (histologi).

De hyppigste svulsttypene som har sitt utgangspunkt i selve ryggmargen (intramedullære) er:

Svulster utenfor ryggmargen (ekstramedullære), innenfor den ytterste ryggmargshinnen (intraduralt) dreier seg om svulster som utgår fra ryggmargshinner og ryggmargsnerver. Over 90 % av disse svulstene er godartede. De hyppigste svulsttypene er:

Svulster som har sitt utgangspunkt utenfor den ytterste hjernehinnen (ekstradurale) dreier seg hovedsaklig om spredningssvulster fra andre organer.

Flertallet av svulster oppstått i selve ryggmargen og de som har sitt utgangspunkt utenfor rygghinner/ryggmargsnerver er ondartede.

Forekomst

Forekomsten av primære ryggmargssvulster, utgjør cirka 1,0 per 100 000 per år.

Spredningssvulster fra andre kreftsykdommer forekommer hyppigere enn de primære ryggmargssvulstene. Med økende bruk av MR blir flere av disse metastasene oppdaget og behandlet.

Aldersspesifikk forekomst av svulster i sentralnervesystemet, 2006–2010
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av svulster i sentralnervesystemet, 1953–2007.
Kilde: Kreftregisteret