Kreft i ryggmargen

Svulster utgått fra selve ryggmargen kalles primære ryggmargssvulster og utgjøre cirka 20 % av kreftsvulstene i ryggmargen. Spredningssvulster til ryggmargen fra andre organer vil forekomme hos 5–15 % av pasienter med kreft. Symptomer ved kreft i ryggmargen kan være ryggsmerter eller utstrålende smerter i armer og ben. 

illustrasjon Kreftlex, ryggvirvel, sentralnerve, ryggmarg

Nervesystemet består av to deler, det sentrale nervesystemet og det perifere nervesystemet. Hjernen og ryggmargen utgjør sentralnervesystemet (CNS), mens hjernenerver og ryggmargsnerver tilhører det perifere nervesystemet (PNS).

Med ryggradskanalen menes kanalen fra den store skalleåpningen i hjernen til halebenet. Ryggmargen ligger inni ryggraden, og består av en bunt med nervetråder. De tre ryggmargshinnene som omgir og beskytter ryggmargen kalles årehinnen (pia mater), spindelvevshinnen (araknoidea) og senehinnen (dura mater).

Ryggmargen fungerer som forbindelsen mellom hjernen og resten av kroppen. Hjernen påvirker aktiviteten i kroppen ut i fra signaler som sendes fra de ulike kroppsorganene om kroppens tilstand.

Kreft i sentralnervesystemet

Kreft i sentralnervesystemet og dets omgivelser består av svulster lokalisert i hjernen, og i ryggmargen. 

Begrepet kreft i sentralnervesystemet er ikke entydig, og omfatter en rekke forskjellige svulster med ulik opprinnelse som krever ulik behandling og som har svært forskjellig prognose. Et mer dekkende begrep er svulst i sentralnervesystemet, hvorav noen må karakteriseres som kreft. Svulstene inndeles og graderes etter to hovedprinsipper, etter svulstens opprinnelsessted og vekstpotensiale/veksthastighet. 

Ryggmargssvulster

Med ryggmargssvulster (intraspinale svulster) menes alle svulster som utgår fra:

  • ryggmargen
  • ryggmargshinnene
  • ryggmargsnerver
  • endetråden

Svulstene inndeles etter beliggenhet og svulstens vevstype (histologi).

De hyppigste svulsttypene som har sitt utgangspunkt i selve ryggmargen (intramedullære) er:

Svulster utenfor ryggmargen (ekstramedullære), innenfor den ytterste ryggmargshinnen (intraduralt) dreier seg om svulster som utgår fra ryggmargshinner og ryggmargsnerver. Over 90 % av disse svulstene er godartede. De hyppigste svulsttypene er:

Svulster som har sitt utgangspunkt utenfor den ytterste ryggmargshinnen (ekstradurale) dreier seg hovedsaklig om spredningssvulster fra andre organer.

Flertallet av svulster oppstått i selve ryggmargen og de som har sitt utgangspunkt utenfor rygghinner/ryggmargsnerver er ondartede.

Forekomst

I 2018 ble det registrert 885 tilfeller av kreft sentralnervesystemet og dets omgivelser i Norge, 440 menn og 445 kvinner. Forekomsten av primære ryggmargssvulster, utgjør cirka 1,0 per 100 000 per år.

Spredningssvulster fra andre kreftsykdommer forekommer hyppigere enn de primære ryggmargssvulstene. Med økende bruk av MR blir flere av disse metastasene oppdaget og behandlet.

 

Aldersspesifikk forekomst av svulster i sentralnervesystemet, 2014–2018
Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av svulster i sentralnervesystemet, 1959–2018.
Kilde: Kreftregisteret