Strålebehandling ved bløtvevssarkom i buk og bekken

Strålebehandling gis vanligvis ikke. Pasienten vurderes med tanke på 2 Gy x 25 bestråling etter operasjon, dersom svulsten område er fjernet med liten eller ingen avstand til omliggende friskt vev.