Fysioterapi og fysisk aktivitet

Fysioterapi til pasienter operert for bensarkom.