Utskriftsdato (1.3.2024)

Fysioterapi og fysisk aktivitet

Da sarkombehandling kan være både langvarig og krevende, vil mange være i behov av oppfølging av fysioterapeut før, under og/eller etter endt behandling. Vi vet at bevegelse, fysisk aktivitet og trening har mange positive ringvirkninger ved kreftbehandling, og er viktige ingredienser i forbindelse med opptrening etter kreftkirurgi.

Vi har derfor forsøkt å samle litt generell informasjon knyttet til de ulike operasjonene, slik at du kan finne informasjon som passer mer eller mindre til deg og ditt inngrep. Det er likevel viktig å presisere at kreftkirurgi er skreddersøm og at de restriksjoner (bevegelsesbregrensninger) og føringer du har fått av din kirurg alltid veier tyngst.