Behandling ved bensarkom

Behandling av bensarkom må individualiseres. Behandlingsteamet tar hensyn til svulsttype, grad av ondartethet , hvor svulsten er lokalisert og sykdommens utbredelse generelt. Pasientens alder, almenntilstand og eventuell annen sykdom har og innvirkning på hvilken behandling som velges.

Osteosarkomer behandles ofte med en kombinasjon av cellegift og kirurgi.

Ewings sarkom behandles ofte med en kombinasjon av cellegift, kirurgi og/eller strålebehandling.

Pasienter med kondrosarkomer og kordomer synes generelt ikke å ha nytte av cellegift eller strålebehandling.

Bensarkomer kan i enkelte tillfeller sitte så vanskelig til at det ikke er mulig å fjerne dem med tilfredsstillende margin, som vil si god nok avstand til friskt vev. I noen tilfeller kan strålebehandling være aktuelt for denne gruppen, enten med helbredende eller lindrende hensikt.

Ved et begrenset antall spredningssvulster til lunge vurderer man å fjerne disse kirurgisk for å forsøke å fjerne alt kreftvev med helbredende siktemål.