På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Støttebehandling ved svulster i CNS hos barn

Å få en kreftsykdom vil for mange være en stor belastning både fysisk, psykisk og sosialt. Med støttebehandling menes behandling som gis i tillegg til selve kreftbehandlingen. Behovet for støttebehandling vil naturlig nok variere gjennom behandlingsforløpet.

Hensikten med støttebehandlingen er først og fremst at du skal få en så god livskvalitet som mulig, både under og etter kreftbehandlingen.

Kreftbehandling som kirurgi, stråling og cellegift/medikamentell behandling gir bivirkninger i varierende grad. I mange tilfeller vil det være nødvendig å gi støttebehandling eller tilleggsbehandling for at du skal klare å gjennomføre kreftbehandlingen og få full effekt av denne.

Støttebehandling og andre relevante tiltak kan også være aktuelt for å forebygge eller behandle symptomer og komplikasjoner fra selve kreftsykdommen, men kan også omfatte prosedyrer som utføres som en konsekvens av kreftsykdommen.

Ved seneffekter etter kreftbehandling vil enkelte også i noen tilfeller være avhengig av oppfølging og støttebehandling.

Eksempler på støttebehandling kan være fysioterapi, ernæringsråd, smertelindring eller behandling mot kvalme. Det finnes altså mange ulike tiltak, prosedyrer og behandlinger som omfattes av begrepet støttebehandling og ikke alle vil være aktuelle for hver enkelt. Individuelle hensyn og vurderinger blir gjort underveis, og avhengig av hvilke tiltak som er aktuelle kan støttebehandling utføres av både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil