På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kirurgisk fjerning av hjernesvulst med kraniotomi

Fjerning av svulst med kraniotomi gjøres ved svulster i hjerne og hjernehinner. Ved kraniotomi åpnes skallen ved at det sages ut en bit av skallebenet. Det videre kirurgiske inngrepet avhenger av svulsttype og beliggenhet. Siktemålet er å fjerne så mye av svulstvevet som mulig.

Dersom svulsten vokser inn i områder med høy funksjonalitet, kan det være problematisk å oppnå tilfredsstillende fjerning av svulsten og avlastning av omkringliggende hjernevev. En fullstendig fjerning av svulsten kan i prinsippet aldri nås dersom det dreier seg om et glioblastom.

Operasjonen gjøres oftest i narkose, men i enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at pasienten er våken under inngrepet.

Beskrivelse av kirurgisk fjerning av hjernesvulst gjennom hodeskallen (kraniotomi)

Pasientens hode fikseres i trepunkts klave for å unngå bevegelser under inngrepet. Det gis antibiotika forebyggende for å forhindre infeksjon, og trykksenkende behandling (glukokortikoider og Mannitol®) som reduserer hjerneødem, ved inngrepets begynnelse. Pasienten ligger enten i rygg-, mage- eller sideleie (park bench-leie). Det lages et buet hudsnitt, og vevet skyves vekk slik at hodeskallen avdekkes. Det sages ut en benlapp, en bit av hodeskallen. Den ytterste hjernehinnen, senehinnen, åpnes. Svulsten identifiseres og det tas vevsprøver for å typebestemme svulsten (frysesnitt og histologisk undersøkelse). Alt synlig svulstvev fjernes. Blødninger stanses før operasjonsfeltet skylles rent. Avslutningsvis festes benlappen med metallklemmer, og vevslagene lukkes lagvis.

Glukokortikoider gis i noen dager etter operasjonen, og trappes gradvis ned. MR-kontroll tas første dag etter operasjon.

Bandasje fjernes vanligvis etter noen få dager. Metallklemmer og sting fjernes etter cirka 12 dager.

Pasienten utskrives vanligvis til lokalsykehus 2–3 dager etter operasjon.

Eventuell videre kreftbehandling begynner cirka en måned etter operasjon. Pasienten følges av kreftspesialist med regelmessige MR-kontroller. Dersom det tilkommer tilbakefall av svulst, kan det i noen tilfeller vurderes ny kirurgisk fjerning av svulst. Dette avhenger av hvilken type svulst det er snakk om.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av hjernesvulst. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil