Støttebehandling ved akutt leukemi hos barn

En kreftsykdom og behandlingen er en stor belastning både fysisk og psykisk. Støttebehandling og andre tiltak kan gis for å redusere plager og høyne pasientens livskvalitet.

Kirurgi, stråling og cellegift gir bivirkninger i varierende grad. Det kan være nødvendig å gi støttende og/eller tilleggsbehandling for at pasienten skal klare å gjennomføre og få full effekt av planlagt behandling.