På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Medisinsk behandling ved akutt leukemi hos barn

Akutt leukemi behandles med en  kombinasjon av flere cellegifter over lang tid. Behandlingen avhenger av typen leukemi.

Ved ALL, den vanligste formen for leukemi hos barn (85%), gis kjemoterapi over 2 år totalt, derav de første måneder hovedsakelig intravenøs, mot slutten av behandlingen hovedsakelig som tablettbehandling, med enkelte intravenøse kurer i tillegg. Behandlingen i Norge følger den europeiske protokollen ALLTogether (A2G).

Ved AML (15%) gis behandlingen i form av 4–5 korte, meget intensive cellegiftkurer, med intervaller på 3–6 uker. Behandlingen varer dermed omkring et halvt år.

Ved både ALL og AML kan det bli aktuelt med stamcelletransplantasjon, dersom visse risikokriterier er oppfylt. Stamcelletransplantasjon vil også oftest være aktuell ved tilbakefall av akutt leukemi.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil