Medisinsk behandling ved kreft i analkanalen

Ved lite eller moderat aggressive (høyt til moderat differensierte) T1 svulster som er mindre enn 1 cm og uten lymfeknutespredning, er cellegiftbehandling ikke standard.

Ved aggressive (lavt differensierte) T1 svulster, T1 svulster som er større enn 1 cm og T2 svulster uten lymfeknutespredning, tilrås cellegiftbehandling kombinert med strålebehandling. Det anbefales en MiFu kur ( mitomycin-C og 5-FU) med oppstart 1. eller 2. stråledag.

Ved alle T-stadier med lymfeknutespredning og ved avanserte svulster (T3-T4), både uten og med lymfeknutespredning anbefales to MiFu kurer i kombinasjon med strålebehandlingen. Første kur startes dag 1. og andre kur dag 29. i strålebehandlingen.

Sykdom med  begrenset spredning til lunge og lever skal vurderes for helbredende kirurgi i kombinasjon med cellegift før operasjonen. Det gis to kurer MiFu eller to kurer CiFu (Cisplatin og 5-FU) avhengig av tidligere cellegiftbehandling gitt i primærbehandlingen og respons på denne.

Sykdom med begrenset spredning som ikke kan opereres vurderes for lindrende cellegiftbehandling med CiFu eventuelt annen cytostatika. Etterfølgende kirurgi eller strålebehandling må vurderes ved god respons på cellegiftbehandling.