På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Sarkom

Sarkom er en fellesbetegnelse på ondartede svulster som oppstår i binde- og støttevev og utgjør en prosent av alle krefttyper. Hovedgruppene er bensarkom og bløtvevssarkom. Begge har mange forskjellige undergrupper.

Det er internasjonal enighet om at behandling av sarkom kun bør foregå ved høyspesialiserte enheter. I Norge er utredning og behandling formelt sentralisert til regionsykehusnivå. 

Bløtvevssarkom i buk og bekken 

Bløtvevssarkom inndeles etter beliggenhet:

Bløtvevssarkom i buk og bekken består av et vidt spekter av undergrupper med både mindre aggressive (lavgradige) og aggressive (høygradige svulster).

Sarkomer i bukregionen deles inn etter lokalisasjon og kan ligge på bakre bukvegg, fremre bukvegg eller i buken. De vanligste gynekologiske sarkomer forekommer i livmoren.

Sarkomer, lokalisert på bakre bukvegg, ligger bak den bakre del av bukhinnen fra mellomgolvet og ned til bekkenbunnen. De vanligste sarkomtypene i denne regionen er undergruppene liposarkom  og leiomyosarkom.

Sarkomer i buken kan være lokalisert i flere indre organer, som oftest mage-tarmkanalen. De vanligste undergruppene er gastrointestinal stromal tumor (GIST) og leiomyosarkom. GIST oppstår hvor som helst i mage-tarmkanalen, fra spiserør til endetarmsåpningen.

Gynekologiske sarkomer omfatter undergruppene leiomyosarkom og endometriestromasarkom. Andre typer bløtvevssarkomer, i kombinasjon med adenom (adenosarkom) eller karsinom (karsinosarkom), kan forekomme.

Bløtvevssarkomer i fremre bukvegg omfatter undertyper som liposarkom, synovialt sarkom og fibrosarkom med flere.

Forekomst

I 2022 fikk 1 person diagnosen bløtvevssarkom i abdomen og bekken og det ene tilfellet var mann.

Gynekologiske sarkomer forekommer i alle aldre og utgjør om lag 5% av all livmorkreft. Av disse utgjør leiomyosarkom cirka 60%, mens endometriestromasarkom og adenosarkom utgjør henholdsvis 20 % og 6 %.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil