På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

GMALL 2002, Blokk C-kur

GMALL 2002, Blokk C er en kombinasjons cellegiftkur som består av medikamentene vindecin, cytarabin, etoposid, metotreksat og deksametason. Oftest gis også antistoffet rituximab (se separat pasientinformasjon om rituximab). Kuren gis til pasienter med rasktvoksende non-Hodgkins lymfom. Kombinasjonskuren gis over fem dager. Neste kur gis tre uker etter oppstart av første kur. Hvor mange kurer som gis vurderes individuelt.

Blodprøver tas dagen før eller samme dag som kuren startes og daglig under kuren. Det blir også tatt blodprøver cirka 2 ganger i uken fra 5 dager etter avsluttet kur hvor benmargsfunksjonen sjekkes.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er viktig å drikke rikelig en til to dager før kur. På morgenen kurdagen skal du ta kvalmeforbyggende medikamenter. Disse tas etter anvisning fra lege.

Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Før første kur vil du få innlagt en tynn slange i en blodåre (Groshong eller annet tunnellert-kateter). Medikamentene gis både intravenøst og intratekalt (direkte i spinalvæsken). Kuren gis kontinuerlig de døgnene du får behandling. Det brukes en dråpetellemaskin (infusomat) for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid.

Du må ta sprøyter med vekstfaktor for å stimulere til økt produksjon av hvite blodlegemer i benmargen etter kur. Vekstfaktoren settes som sprøyte rett under huden, enten en gang om dagen i et gitt tidspunkt mellom cellegiftkurene, eller som en engangssprøyte ett døgn etter avsluttet kur.

Det vil bli tatt blodprøver daglig under kuren.

I forbindelse med kuren tar du også trimetoprim-sulfa tabletter (Bactrim®) i helgene for å forebygge lungeinfeksjonen pneumocystis jiroveci. Dersom du er sulfa-allergiker må du gi beskjed om dette slik at du tilbys et annet preparat i stedet. Dersom neste kur med høydose metotreksat startes en mandag eller tirsdag, utelater du å ta Bactrim® helgen før. Du får i tillegg forebyggende behandling mot herpes-virusinfeksjon med aciklovir.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Kvalme

Kvalme og uvelhet er vanlig, særlig de første dagene. Kvalme forebygges ved å ta de kvalmeforebyggende medikamentene legen har foreskrevet. Anbefalinger for bruk følger pakningene du eventuelt får på resept. Fortsett med kvalmeforebyggende medikamenter selv om du ikke opplever kvalme. Det kan være effekten av tablettene som forhindrer kvalmen. Du får også resept på medikamenter du kan ta i tillegg dersom du likevel blir kvalm. Blir kvalme et problem for deg når du er hjemme og de rådene du har fått ikke hjelper, tar du kontakt med fastlegen eller lokalsykehuset. Noen kan ha god effekt av å endre medikamenter.

Vektøkning

I forbindelse med kuren får du tilført mye væske. Det er derfor viktig at du skiller ut rikelig med urin. Drikkemengde og urinmengde måles i de fem døgnene kuren varer. Ved senere kurer blir du veid minst to ganger per døgn. Ved tegn på væskeopphopning i kroppen vil vanndrivende medikament vil bli forordnet.

Symptomer fra sentralnervesystemet.

Høye doser av cytarabin kan i sjeldne tilfeller, og helst hos eldre pasienter, gi bivirkninger fra sentralnervesystemet. Symptomene er oftest forbundet med lillehjernens funksjon, som svimmelhet og gangvansker. Hvis slike symptomer opptrer er det viktig å si i fra. Symptomene går i stor grad tilbake, men videre behandling med cytarabin vil i de fleste tilfeller bli avsluttet. I enda sjeldnere tilfelle kan symptomer fra storhjernen inntre i form av nedsatt hukommelse.

Feber

Cytarabin kan gi febersymptomer i det første døgnet etter behandling. Ta febernedsettende som forordnet av lege.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet blodceller reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt lav blodprosent. Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i  ykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning).
  • har feber 38,3°C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur på  38,0°C eller høyere i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i lett fysisk aktivitet. Noen opplever endret hukommelse og nedsatt evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste retter dette seg etter endt behandling.

Hårtap

De fleste mister hodehåret av denne cellegiftkuren. Det medfører i varierende grad også kroppshår som øyevipper, øyebryn og kjønnshår. Håret kan falle av i løpet av de første to til tre ukene etter oppstart med cellegift, eller det kan gradvis tapes over en periode på flere uker. Etter avsluttet cellegiftbehandling kommer håret tilbake. Håret kan endre litt karakter, både når det gjelder farge og struktur. NAV dekker utgifter til parykk eller hodeplagg. Du kan få rekvisisjon av lege.

Såre slimhinner

Cellegiftbehandling kan gi tørre og såre slimhinner i munn og svelg, noen cellegifter mer enn andre. Såre slimhinner og nedsatt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og gi grobunn for oppvekst av bakterier og sopp. God munnhygiene kan forebygge problemer. Plagene kommer gjerne den første uken etter avsluttet kur, og hos noen kan de vare gjennom hele behandlingsperioden. Slimhinnene i underlivet, nesen og øynene kan også bli såre/tørre. Sårhet i øynene kan opptre som tåreflod eller føles som sand i øynene.

Øyehinnebetennelse

Cytarabin kan gi en kjemisk øyehinnebetennelse. Dette forebygges ved å gi Spersadex øyedråper tre ganger daglig før og under cytarabin infusjonene.

Nevrologiske symptomer

Vindesin kan påvirke perifere nerver og gi prikkinger, nummenhet eller følelsesløshet og enkelte ganger svekket kraft i fingre og/eller tær. Det er viktig at du informerer legen hvis du opplever dette. Det er vanlig at plagene vil avta etter avsluttet behandling.

Diaré

Hos noen pasienter kan cellegiftbehandling gi forbigående sår og irritert tarmslimhinne, og forårsake diaré. Ved diaré taper kroppen væske og viktige næringsstoffer. Hvis du opplever vandig diaré i mer enn ett døgn eller har flere løse avføringer daglig i mer enn et par dager, må du kontakte fastlege/lokalsykehus.

Forstoppelse

Forstoppelse kan forekomme ved behandling med enkelte cellegifter og bruk av kvalmeforebyggende medikamenter. Du kan i noe grad forebygge dette ved å drikke rikelig, spise fiberrik kost og holde deg i fysisk aktivitet. Ofte er det nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode. Det anbefales et mildt virkende avføringsmiddel, som Levolac®/Duphalac®/Laktulose® eller Movicol®.  Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler, som for eksempel Laxoberal® dråper. Ulike typer avføringsmidler får du kjøpt uten resept på apoteket.

Bivirkninger ved tilførsel av deksametason

  • Sur mage. Dersom du tidligere har hatt magesår, må du gjøre legen oppmerksom på dette og eventuelt få forbyggende midler mot magesår.
  • Uro i kroppen. Dette oppleves spesielt når tablettene tas om kvelden. Rødblusset ansiktsfarge.
  • Økt matlyst.
  • Steroider kan skjule eventuelle infeksjonstegn som temperatur.

Nedsatt fruktbarhet

Under behandling kan kvinner få uregelmessig menstruasjon, eller den kan stanse helt. Likevel bør kvinner bruke prevensjon både i behandlingsperioden og i cirka ett år etter, på grunn av risiko for skader på eggcellene under behandlingene.

Produksjon av sædceller påvirkes også. Dersom det er aktuelt for den enkelte, og hvis det er mulig, kan menn få tilbud om å fryse ned sæd før behandlingen starter. På grunn av risiko for skade på sædceller er det viktig å bruke sikker prevensjon under og det første året etter avsluttet cellegiftbehandling.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil