På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling av brystskilleveggen ved lymfekreft

Hvilken behandling gis?

 • 15–20 behandlinger
 • To motgående strålefelt forfra/bakfra, eventuelt flere felt bestemmes ut fra CT-doseplan.
 • 5 behandlinger pr. uke, mandag til fredag. Total behandlingstid vil i ditt tilfelle være 3-4 uker.

Hvordan forbereder jeg meg?

Innstilling og påtegning av strålefeltet foregår på simulator. Noen pasienter må gjennom en CT-doseplan-undersøkelse før simulator.

Simulator

Prosedyren på simulator varer fra 1/2 til 2 timer og gjøres ved hjelp av røntgen og gjennomlysning, hvor legen bestemmer hvor store strålefeltene skal være.

Mens simuleringen pågår ligger du på en benk. Strålefeltet vil bli avmerket med tusj på huden din. Dette er merker som skal sitte på huden til du er ferdig med behandlingene. Ikke vask området med såpe eller skrubb på huden som skal ha behandling.

Etter simulator vil du få time til første strålebehandling, som vanligvis er noen dager etterpå.

CT-doseplan

CT-doseplan er som en røntgenundersøkelse, hvor vi får en nøyaktig framstilling av området som skal ha strålebehandling. Prosedyren tar fra ½ til 1 time. Dette gjøres for å sikre at svulstvevet og risikoområdet får riktig strålemengde. Du vil få noen tusjstreker på huden som du må passe på beholde fram til simulator. Når du er ferdig med CT-doseplan, vil du få time til simulator noen dager etter. 

Du skal ligge i samme leie når du begynner med de utvendige behandlingene. Har du vansker med å ligge stille så lenge som det kreves, er det viktig at du gir beskjed på forhånd, slik at vi kan gi deg beroligende eller smertestillende medikamenter.

Hvordan foregår behandlingen?

Selve strålebehandlingen foregår i et spesialrom med en strålebehandlingsmaskin (lineærakselerator). Først vil du bli lagt opp på et bord hvor strålefeltet innstilles ved hjelp av de markeringene som er tegnet på tidligere. Under selve bestrålingen ligger du alene i rommet, og behandlingen blir ledet av personalet på utsiden. Du blir hele tiden overvåket via en TV-skjerm og kan når som helst få kontakt med personalet ved å vinke eller ringe på en klokke. Du vil høre en lyd fra maskinen mens strålingen pågår.

Hvor lenge varer behandlingen?

Som regel varer innstilling og behandling kun noen minutter hver gang (10–20 minutter).

Gjør det vondt?

Strålebehandlingen er ikke smertefull (kan sammenlignes med å ta et vanlig røntgenbilde). 

Etter behandlingen

I den tiden du får strålebehandling representerer du ingen strålefare for dine omgivelser. Du kan omgås andre - også barn og gravide - akkurat som før.  

Hvilke akutte bivirkninger kan oppstå og hva kan jeg gjøre?

Bivirkninger under strålebehandlingen kan ikke unngås. Vi skiller mellom akutte og kroniske bivirkninger. De akutte vil avta gradvis og etter hvert bli borte. De kroniske vil vedvare. Blir plagene for store kan det medføre at vi må justere behandlingsopplegget. 

De fleste bivirkningene er lokale for området som blir bestrålt. De kommer oftest ikke etter første behandlingen, men gjerne først etter noen behandlinger. Bivirkningsgraden avhenger av dose pr. behandling, antall behandlinger, type vev som bestråles og volumet på bestrålt område. Det er viktig å understreke at ikke alle får de samme bivirkningene og graden kan variere.

Tretthet

Strålebehandlingen kan føre til at du føler deg mer trett og slapp. Behandlingene er en fysisk påkjenning. Stress og en utrygg livssituasjon kan også føre til at du er mer sliten enn vanlig. Nedsatt matlyst, kvalme, diaré og smerter kan gi tretthet. Trettheten går ikke alltid over når du er ferdig med behandlingene. 

Tiltak

 • Sørg for å få ekstra søvn og hvile.
 • Frisk luft er bra, så ta gjerne en spasertur dersom du har anledning.
 • Det er viktig med et variert og næringsrikt kosthold og rikelig med drikke.

Svelgeproblemer

Strålebehandling som inkluderer hele eller deler av halsen, fører til irritasjon og sårhet i svelget, som igjen kan medføre svelgeproblemer. 

Tiltak

 • Spis finfordelt eller flytende kost, for eksempel supper, grøt og moset mat.
 • Unngå sterkt krydret mat, salt, syrlig mat og svært kald eller svært varm mat.
 • Du kan lindre smerter i munn og svelg ved å pensle eller spraye med lokalbedøvelse. Dette får du på resept eller ved henvendelse til lege eller sengepost.
 • Du kan ta smertestillende tabletter/mikstur ca. 1 time før måltidet. Dette får du på resept eller ved henvendelse til lege eller sengepost.
 • Pass på å få i deg nok næring. Drikk gjerne næringsrike drikker i tillegg under hele behandlingen.
 • Er smertene i munn og hals så store at du ikke får i deg nok mat, er ernæringssonde et godt tilbud.


Etter avsluttet behandling - senplager

Toleransen for stråling varierer avhengig av hvilke organer som bestråles. Dette vil alltid bli vurdert når man bestemmer seg for behandlingsopplegg og utforming av strålefeltet. Snakk med legen din om hvilke senfølger din behandling kan medføre (se egne skriv).

Om strålefeltene er spesielt store, kan følgende organer få senplager.

 Lungene

 • Lungebetennelse (forbigående)
 • Lungefibrose: Lungevevet omdannes til bindevev, noe som kan medføre redusert pustekapasitet (kronisk tilstand)
 • Risikoen for lungekreft kan øke hvis du har fått strålebehandling mot brystkassen. Dette forsterkes også hvis du røyker.

Hjertet

 • Hjertemuskelsykdommer (kardiomyopati)
 • Arteriosklerose (tette, stive blodårer) kan føre til brystsmerter fra hjertet og smerter i bryst og oppover i halsen og armene (hjerteinfarkt)
 • Svikt i hjerteklaff-funksjonen reduserer hjertets pumpeevne.

Brystkjertelen

 • Pasienter som er yngre enn 30 år og har fått strålebehandling mot brystkassen har høyere risiko for å få brystkreft enn normalbefolkningen.
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil